Lịch sử Việt Nam có quá nhiều ông Hồ Chí Minh giả
Hình Hồ Chí Minh (trái) được vẽ lại từ một người Mẫu người Trung Quốc (phải)Những người mang tên Hồ Chí Minh

SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH Nguyễn Ái Quấc - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, những cái tên của những con người bí ẩn trong lịch sử. Viết về những người này, có quá nhiều dữ liệu cần phân tích, cần rất nhiều trang lý luận với nhiều chủ đề khác nhau, việc này cần nhiều thời gian xin dành cho các sử gia chuyên nghiệp. Còn tôi, trong khi chờ đợi các sử gia lên tiếng, tôi xin viết một số ý nhỏ, một cách thật đơn giản sao cho mọi người đều có thể hiểu được. Trong bài viết hạn hẹp này, tôi chỉ đề cập tới Hồ Chí Minh.

NHÃ THANH SỬ  

NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH "Hồ Chí Minh", theo như công bố của đảng Cộng sản, là " một người" đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 và mất ngày 02/09/1969. Sự thật, "Hồ Chí Minh" không phải là một người, mà tất cả là " 5 người gồm 1 Thật và 4 Giả". NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH: 1 THẬT - 4 GIẢ

HCM thật bị CS xóa hình Hồ giả 1Hồ giả 1 Hồ giả 2 Hồ giả 3 bị CS xóa hình Hồ giả 4

HỒ CHÍ MINH Thật 02/09/1945 - 02/1946 .Là người Việt. .Đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với tên là Hồ Chí Minh. .Giải tán đảng Cộng sản. .Thành lập Chính phủ Liên hiệp, đa đảng. .Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. .Thiên về Mỹ, dân chủ dân quyền. .Bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh. HỒ giả 1 03/1946 - 1953 .Là người Việt. .Ký Hiệp định sơ bộ mời Pháp trở lại Việt Nam. .Tiêu diệt các đảng phái không Cộng sản. Vụ án Ôn Như Hầu. .Thiên về Liên sô, độc tài đảng trị. .Vợ là Tăng Tuyết Minh. .Nghiện thuốc lá nặng. HỒ giả 2 1953 - 1965 .Là người Tàu. .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam. .Cải cách ruộng đất giết dân Việt. .1958 gài bẫy Phạm Văn Đồng ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc. .Dâm và ác. Giết nhân tình Nông Thị Xuân. .CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh. HỒ giả 3 1965 - 02/09/1969 .Là người Tàu. .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam. .Công khai cho mọi người thấy mình là người Tàu, do đó bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.

Hồ giả 3 bị CS xóa hình

CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh. HỒ giả 4 1969 Là người Tàu. Làm người mẫu vẽ Hình chân dung giả mạo Hồ Chí Minh.
HỒ CHÍ MINH Thậ t - Người đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được gọi là "Hồ Chí Minh thật".

- Ngày 06/01/1946 người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu "Hồ Chí Minh thật" làm Chủ tịch nước. Với một người nổi tiếng như thế, chúng ta rất mong muốn được biết mặt mũi ra sao, nhưng tìm mãi trong tất cả tài liệu mà Cộng sản công bố đều không nhìn ra được chân dung của "Hồ Chí Minh thật". Xem những phim tài liệu có nhắc đến ngày đọc Tuyên ngôn độc lập 02/09/1945 chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh "Hồ thật" và những người cùng đứng trên lễ đài ở xa xa, không rõ mặt (hình a và b). Trong khi những người dân thì được ưu tiên quay cận cảnh rõ ràng (hình c và d).

(a(b)(c)(d)

 Tương tự với những đoạn phim tài liệu về ngày Quốc hội bầu Chủ tịch nước, hình ảnh "Chủ tịch nước" và các thành viên Chính phủ cũng xa xa, không rõ mặt mũi. Chắc chắn trong ngày đọc Tuyên ngôn độc lập quan trọng ấy, những người quay phim phải trân trọng ưu tiên quay cận cảnh chân dung của Hồ Chí Minh và những người tham gia.Đồng thời họ phải cẩn thận quay rõ khuôn mặt của Chủ tịch nước và các thành viên trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy những cảnh quay này, chính vì Cộng sản đã che dấu tất cả. Lẽ ra Cộng sản phải vui mừng phổ biến chân dung của "Hồ Chí Minh thật" nhưng tại sao lại che dấu ? Hãy xét lại những gì "Hồ Chí Minh thật" đã làm:

- "Hồ thật" đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với nội dung bình đẳng dân chủ dân quyền và 5 lời thề chống Pháp.
- 11/09/1945 quân của Tưởng Giới Thạch vào miền Bắc Việt Nam. 23/09/1945 quân Anh Pháp vào miền Nam Việt Nam.
- Tháng 10/1945 "Hồ thật" viết thư gửi lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các Bộ, Tỉnh, Huyện vàLàng "... rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các Làng đều là đầy tớcủa dân, nghĩa là để gánh vác việc dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳdưới sự thống trị của Pháp, Nhật".
- 11/11/1945 "Hồ thật" tuyên bố giải tán đảng Cộng sản Đông Dương.
- 01/01/1946 thành lập Chính phủ Liên hiệp gồm 3 thành phần, đa đảng.
- 06/01/1946 tổ chức cho người dân bầu cử Quốc hội đầu tiên. Sau đó Quốc hội bầu "HồChí Minh thật" làm Chủ tịch nước.

- 28/02/1946 Chủ tịch nước "Hồ Chí Minh thật" gửi thư có chữ ký cho Tổng thống Mỹ, yêu cầu hỗ trợ. Nếu "Hồ thật" là đảng viên Cộng sản từng ở Liên sô và Trung Quốc, đã yêu chủ nghĩa Mác - Lê nin, thì tại sao trong Tuyên ngôn độc lập lại chỉ nhắc đến Hiến pháp của Mỹ ? Tại sao nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam viết thư yêu cầu Tổng thống Mỹ giúp đỡ ? Vậy còn Hiến pháp của Liên sô đâu, Chính phủ Liên sô đâu, mà một đảng viên Cộng sản như "Hồthật" lại quên ? Những việc làm của "Hồ thật" có vẻ thiên về nước Mỹ, thiên về một Chính phủ Cộng hòa Dân chủ và Dân quyền, không thấy quan tâm gì đến Liên sô, một Chính phủ độc tài đảng trị. Có thể vì thế "Hồ Chí Minh thật" mới bị Cộng sản âm thầm loại trừ và thay thế bằng một "Hồ giả" đi đúng đường lối của Cộng sản. Thời gian tồn tại của "Hồ Chí Minh thật" quá ngắn ngủi, chỉ trong vòng vài tháng. * Làm gi ả PHIM c ả nh "H Ồ đọ c Tuy ê n ng ô n độ c l ậ p": Nếu làm phim tài liệu mà không cho người dân thấy chân dung của người đọc Tuyên ngôn độc lập thì cũng kỳ quá, cho nên Cộng sản đành phải làm giả. Trong phim tài liệu "Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" sản xuất năm 1960, cóđoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khoảng 7 giây.


 Hãy so sánh các hình liên tiếp 25:11 - 25:18. Chú ý có 3 phần: cái bàn, mây và cây, Hồvà micro.
(a) 25:11 - 25:12: cái bàn đứng yên, mây và cây di chuyển nhanh hướng xuống và qua trái, micro cũng đi xuống và qua trái. (Hay nhỉ, trong 1 giây mà mây bay rất nhanh, cái cây cũng biết đi, micro cũng chạy luôn)
(b) 25:14 - 25:15: cái bàn đứng yên, mây và cây đi qua phải, micro cũng qua phải. (Lạquá, trước đó mây bay qua trái, bây giờ bay qua phải kéo theo cái cây cũng bay qua phải, micro cũng qua phải)
(c) 25:15 - 25:16: cái bàn đứng yên, mây và cây đi lên, micro cũng đi lên. (Ủa, mây bay lên trời, cây và micro cũng lên trời)
(d) 25:16 - 25:17: cái bàn đứng yên, mây và cây đi xuống, micro cũng đi xuống. (Ôi, mây rơi xuống đất, cây và micro cũng chui xuống đất)

(a) (b) (c) (d)
 Như vậy đây chính là cảnh cắt ghép các hình, gồm hình phông nền mây và cây, hình cái bàn, hình micro, và các hình Hồ với tư thế khác nhau, sau đó di chuyển vị trí các hình rồi dựng lại thành đoạn phim. Vì đây là cảnh giả nên chắc chắn Hồ này cũng giả nốt. Tuy nhiên, Cộng sản đàn em thấy Cộng sản đàn anh bị sai lộ liễu quá, nên trong các phim tài liệu làm sau này, đã cắt bớt các cảnh chung quanh, chỉ phóng lớn hình Hồ, vàchỉ lấy 1 giây phim để cho người xem khó nhận ra sự giả tạo. Trong phim tài liệu "Hồ Chí Minh chân dung một con người" sản xuất năm 1990, đoạn phim Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập chỉ khoảng 1 giây, bị cắt không còn cái bàn với mây và cây nữa. 1 giây thì người xem chẳng còn nhận ra được cái gì nữa !


 * Làm giả HÌNH c ả nh "HỒ đọc Tuyê n ngô n độc lậ p": Sau này, Cộng sản còn vẽ tranh làm giả Hình chụp cảnh Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Hình giả có nhiều điểm sai như sau:

- Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau. Thực tế, Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt trước, còn mặt sau không có lưới chụp. Nhìn tấm hình, dễ dàng nhận ra tác giả đã nhầm lẫn vẽ Hồ phát biểu đối diện với mặt sau của Microphone, còn mặt trước có lưới chụp thì hướng ra ngoài. Sự dốt nát của tác giả đãtạo nên một tấm hình mà ai xem cũng nhận ra là giả, khiến Cộng sản mãi mãi mang tiếng lừa đảo trong lịch sử.
- Lá cờ đỏ sao vàng ngay trước mặt Hồ. Trong phim tài liệu chúng ta thấy chỉ có cờ đỏsao vàng nằm ở tầng bên dưới, còn trước mặt Hồ không có cờ đỏ sao vàng (hình a). Hơn nữa, không ai treo cờ bằng cách bẻ gập xuống phần nền đỏ phía trên của ngôi sao. Đỉnh của ngôi sao còn nhô lên khỏi mặt vải, thật vô lý. Chính vì tác giả bức tranh muốn cho người xem thấy cờ đỏ sao vàng nên mới vẽ gán ghép như vậy.
- Cảnh nền phía sau lưng Hồ không có một người nào, lại có bóng đổ từ sáng trắng đến tối mờ giống như bức tường đứng sát lưng Hồ. Trong phim tài liệu thì sau lưng Hồ córất nhiều người và không có bức tường nào.
- Bóng trên mặt Hồ và trên thân bên phải, bóng đường biên áo giữa ngực là sai. Hồ đangđứng ngoài trời nắng, nên khi chụp hình không có bóng quá đen và rộng như vậy. Nhất làkhông thể có bóng đường biên áo giữa ngực như vậy được.
- Túi áo và khuy áo quá to không đúng thực tế. 3 đường rãnh để cài khuy áo quá rộng vàquá dài thì thật vô lý. Nút áo giữa lại nằm lệch khỏi đường rãnh cài. Túi áo phải lại bị xéo quá nhiều.
- Thân hình ngực Hồ bị méo và bị dẹp. Chân dung Hồ này chẳng giống bất kỳ chân dung nào của Hồ.
- Tranh vẽ Hồ mặc 1 áo kaki trắng. Trong hình trích từ phim tài liệu thì "Hồ thật" mặc 2 áo, một áo trắng bên trong và một áo ngoài sẫm màu (hình b và c).
- Ngoài ra, hình giả và đoạn phim giả có microphone không giống nhau, trong phim giảlà khối trụ dài còn trong hình giả thì tròn dẹp. Chứng tỏ là do các tác giả khác nhau dàn dựng ra, đúng là Tổ trác !
- Thực tế đây là một tranh vẽ quá dở, mà dám dối gạt là Hình chụp Hồ đọc Tuyên ngônđộc lập, rồi đem treo ở bảo tàng và phổ biến khắp nơi.
(a)(b)(c)
HỒ giả 1 - Xuất hiện khoảng đầu tháng 03/1946.
- 06/03/1946 "Hồ giả 1" ký "Hiệp định sơ bộ" với Pháp, mời Pháp trở lại Việt Nam. "Hồgiả 1" không cho các lực lượng quốc gia chống lại Pháp, còn hợp tác với Pháp để tiêu diệt các lực lượng quốc gia.
- 15/05/1946 quân của Tưởng Giới Thạch rời Việt Nam.
- 27/05/1946 "Hồ giả 1", Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng đi Pháp dự hội nghị La Fontainbleau, cử cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Việt Nam thay quyền Chủ tịch nước.
- 12/07/1946 vụ án phố Ôn Như Hầu. Phe Cộng sản đồng loạt tấn công các trụ sở của cácđảng Đại Việt Quốc dân Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng với lý do là để đập tan âm mưuđảo chính của họ cấu kết với thực dân Pháp.
- 14/09/1946 "Hồ giả 1" ký "Tạm ước" với Pháp.
- 31/10/1946 "Hồ giả 1" lập chính phủ mới, các thành phần Quốc gia bị loại trừ khỏi chính phủ Việt Minh. Cụ Huỳnh Thúc Kháng chết.
- 19/12/1946 "Hồ giả 1" tuyên bố hiệu triệu toàn quốc kháng chiến chống Pháp.
- 10/03/1952 "Hồ giả 1" cử Nguyễn Lương Bằng sang Liên sô làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. "Hồ giả 1" là tên cuồng tín Cộng sản, ngu trung với Quốc tế Cộng sản, và nhất mực trung thành với Liên sô cái nôi của Cộng sản. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa "Hồgiả 1" với đàn anh Liên sô làm đàn em Trung Quốc khó chịu, đây có thể là nguyên nhân làm "Hồ giả 1" biến mất. S ự bi ế n m ấ t b í ẩ n c ủ a "H ồ gi ả 1" đ á nh d ấ u b ướ c m ở đầ u cho qu á tr ì nh "C ộ ng s ả n gi ế t C ộ ng s ả n" một cách công khai với truyền thông bị bịt miệng, kếtiếp là "Cải cách ruộng đất" tàn khốc, và sau này tiếp diễn cho đến tận ngày nay. "Hồ giả 1" có khuôn mặt rất xấu xí, cặp mắt gian tà. Ban đầu khi mới xuất hiện thì tỏvẻ e dè, khi đã quen với quyền lực thì gian ác. Trong phim tài liệu ngồi cùng bàn ăn với Phạm Văn Đồng, cảnh "Hồ giả 1" ngồi co ro khúm núm, cái đầu gật gù, che dấu hai bàn tay, ánh mắt sợ sệt, lo lắng bị phát hiện làđồ giả mạo. Xem 2 đoạn phim ( H ồ & Ph ạ m V ă n Đồ ng - H ồ đầ u g ậ t g ù m ắ t l ấ m l é t) (chú ý phim và hình có bản quyền Getty Images).


 Khuôn mặt "Hồ giả 1" hớn hở khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp. "Hồ giả 1" sang Pháp ký Hiệp ước. Hình chụp ngày 14/07/1946 tại Paris, Pháp.(chú ý hình có bản quyền Getty Images) "Hồ giả 1" có vẻ không khôn ngoan, thích thể hiện những việc làm ngu ngốc. Hồ bảo nên tiết kiệm từng nắm gạo, đôi dép nhưng lại xài phung phí những thước phim tài liệu đắt tiền vào những cảnh quay không đáng như: Hồ đan giỏ, Hồ câu cá, Hồ chia thức ăn, Hồ chơi bóng chuyền, Hồ dùng khăn lau mình, Hồ trần trụi đi lông nhông v.v... Hãy xem Hồ đan giỏ, Hồ câu cá.


 Hồ chia thức ăn.

 Hồ chơi bóng chuyền.

 Hồ đi cầu khỉ, Hồ chẻ củi.

 Hồ mắc mưa cởi quần áo.

 Hồ dùng khăn lau mình.

 Hồ trần trụi đi lông nhông, mắt còn nhìn lén máy quay phim nữa chứ !

 Trong những năm ban đầu, "Hồ giả 1" mặt rất xấu xí rất gian tà, nên trong phim tài liệu Cộng sản thường xóa hết những cảnh quay chính diện chân dung. Thật tức cười khi thấy rõ khuôn mặt của những người dân, còn khuôn mặt của "Hồ giả 1" thì không rõ. Một ví dụ như "Hồ giả 1" gặp Việt kiều ở Pháp: Tại sao không quay phim tài liệu cảnh Hồ lãnh đạo Chính phủ, cảnh Hồ họp bàn kế hoạch kháng chiến với các tướng lãnh ? Thực chất Hồ này ngu như bò, không biết suy nghĩ gì, chỉ là con rối bù nhìn, mọi việc đều do kẻ khác giật dây quyết định. Hồ này không nghĩ ra được những tư tưởng cao cấp, mà chỉ nghĩ ra được những ý tưởng nhỏ hẹp, cởi áo cởi quần, tầm nhìn thấp kém, làm những việc tầm xàm và sai lầm đủ thứ. Những cảnh đóng kịch trước máy quay phim làm tôi ghê tởm Hồ này, vì sự giả dối một cách trơ trẽn không một chút xấu hổ của hắn. Vợ là Tăng Tuyết Minh, hình thời trẻ và hình lúc tuổi già mòn mỏi đợi chờ với ảnh Hồtrên tường. Tháng 05/1950, nhìn thấy hình Hồ Chí Minh trên Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc), bà Tăng Tuyết Minh (1905-1991) nhận ra đây là người chồng tên Lý Thụy đã kết hôn với bà ngày 18/10/1926 tại thành phố Quảng Châu, hai người chia tay khi chiến tranh Quốc Cộng bùng nổ ngày 12/04/1927.

Sau đó bà đã báo cáo với tổ chức và gởi mấy lá thư cho ông Hồ, thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh là Hoàng Văn Hoan, nhưng đều không được trả lời.

Một cán bộ lãnh đạo Quảng Châu đã tới gặp bà, trao cho lá thư của bà Thái Sướng (một trong những người đã tới dự tiệc cưới năm 1926 cùng với bà Đặng Dĩnh Siêu, vợ của ChuÂn Lai) chứng thực Hồ Chí Minh chính là Lý Thụy cũng tức là chồng Tăng Tuyết Minh. Cán bộ này cũng giải thích lí do tại sao không tiện liên lạc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hy vọng Tăng Tuyết Minh hiểu và lượng thứ việc này, yên tâm công tác. Sau năm 1954, bàTăng Tuyết Minh xin qua Hà Nội gặp Hồ Chí Minh, cũng bị từ chối.

Bà Tăng Tuyết Minh về hưu năm 1977, rồi mất ngày 14/11/1991 tại Quảng Châu.

H Ồ gi ả 2 - Xuất hiện khoảng cuối 1953, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Là người Tàu. Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.
- 19/12/1953 "Luật cải cách ruộng đất" được "Hồ giả 2" phê chuẩn và chính thức ban hành. Thực chất đây là quá trình giết hết những thành phần yêu nước Việt Nam kể cảCộng sản, để xây dựng lực lượng lệ thuộc Trung Quốc.
- "Hồ giả 2" còn trẻ, sung sức nên có ham muốn tình dục, không được thỏa mãn công khai, nên Dâm đãng. Có nhân tình trẻ Nông Thị Xuân từ năm 1955, sanh một đứa con 1956, rồi bị giết 1957.
- 1958 gài bẫy Phạm Văn Đồng ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc.
- 1959 tỏ ý muốn cưới vợ Tàu người Quảng Đông, nhưng không thành công.
- "Hồ giả 2" có gương mặt khá đẹp nên được Cộng sản quay nhiều phim tài liệu.
- Đặc điểm của "Hồ giả 2" là bị CÂM. Nói "Hồ giả 2" CÂM là nói theo nghĩa bóng, vì chúng ta không bao giờ thấy phim ảnh có tiếng nói của "Hồ giả 2", mà chỉ toàn nghe người khác nói dùm những lời phát biểu của hắn. Nguyên nhân là vì "Hồ giả 2" nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.
- Giữa năm 1965 "Hồ giả 2" tìm cách quay về Trung Quốc, rồi lấy cớ sức khỏe yếu kém không chịu quay sang Việt Nam nữa. "Hồ giả 2" chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ.


 Vui mừng rơi lệ khi ôm được lãnh tụ Tàu.


 "Hồ giả 2" lấy khăn lau mắt tự phê bình Cải cách ruộng đất, lòng tiếc nuối "Phải chi dân Quỳnh Lưu đừng nổi dậy chống lại, thì Hồ ta còn tiếp tục giết thêm nữa". Những người miền Bắc hôm nay phải biết ơn người dân Quỳnh Lưu hy sinh tính mạng để chặn bước chém giết của Cải cách ruộng đất.


 Các cảnh đóng kịch khóc khác. Khóc trong nước.


Vì còn trẻ, sung sức nên có ham muốn tình dục, không được thỏa mãn công khai, nên Dâm đãng. Hồ giơ ngón tay giữa biểu thị cái tục trước mặt cô gái.


Hồ gặp gái, thấy có cơ hội là ôm hôn liền.Hồ Ôm Hôn Người Đẹp Trà Giang

Nông Thị Xuân, người tỉnh Cao Bằng, thuộc sắc tộc Nùng, được đưa về Hà Nội sống lén lút với Hồ năm 1955, lúc đó cô Xuân 22 tuổi. Xuân có với Hồ một người con trai năm 1956, đặt tên Nguyễn Tất Trung. Bà Xuân muốn công khai hóa mối liên hệ, và đòi chính thức nhìn nhận đứa con nhưng Hồ vẫn không cho bà vào ở phủ chủ tịch với ông, và không làm lễ cưới. Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Công an chính phủ Hà Nội, đã giết bà Xuân ngày 11/02/1957, bằng cách cho người đánh búa vào đỉnh đầu (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư, ngụy tạo tai nạn xe ô tô. Xem hình ngôi nhà bà Xuânđã ở số 66 phố Hàng Bông - Thợ Nhuộm, gần đường Quang Trung, Hà Nội.

Sau khi bà Xuân qua đời, Nguyễn Tất Trung được dì là cô Vàng nuôi, nhưng rồi Trung bịbắt đem đi gởi cho Nguyễn Lương Bằng nuôi. Năm Trung 5 tuổi (1961) được chuyển cho tướng Chu Văn Tấn nuôi. Khi Hồ qua đời ngày 02/09/1969, thư ký kiêm cận vệ của ông Hồlà Vũ Kỳ nhận Trung làm con nuôi và đổi tên là Vũ Trung. 1959 "Hồ giả 2" muốn cưới vợ người Quảng Đông, được sử gia William J. Duiker nhắc tới, và cũng được công bố bởi một tờ báo Trung Quốc.


 2 lần về thăm quê nhà Kim Liên 1957 và 1961, nhưng không lần nào vào thăm mái nhà xưa hay viếng mộ mẹ, mộ anh, mộ chị. Nhà đây, mộ mẹ, mộ anh, mộ chị ở đây, tại sao không bao giờ Hồ đến thăm viếng và thắp một nén nhang ? Tại sao bất hiếu vô tình bạc nghĩa vậy ? Tại vì nó là Tàu nên không chịu bái lạy tổ tiên người Việt, sau này về Tàu làm sao ăn nói với tổ tiên thiệt của mình. Đơn giản vậy mà còn hỏi ! Tại Hà Nội, trong nhà sàn của Hồ, không hề có bàn thờ cha mẹ anh chị, thậm chí một tấm hình của một người thân cũng không có ? Tại sao bất hiếu vô tình bạc nghĩa vậy ? Tại vì nó là Tàu nên không chịu treo hình tổ tiên người Việt, sau này về Tàu làm sao ăn nói với tổ tiên thiệt của mình. Đơn giản vậy mà còn hỏi ! Mời các bạn xem hình, cha Nguyễn Sinh Sắc, anh Nguyễn Sinh Khiêm, chị Nguyễn ThịThanh. Chắc bây giờ họ đã biết đó là Hồ giả rồi. Trung Quốc, đây mới chính là quê hương của "Hồ giả 2".
Trở về quê nhà ở Trung Quốc, gặp lại người thân (a) (b). Lưu lại chứng tích làm Hồ ChíMinh, cha già dân tộc Việt Nam (c). Ngôi nhà yêu dấu (d).

(a)(b)
(c)(d)

H Ồ gi ả 3 - Xuất hiện khoảng giữa năm 1965.
- Là người Tàu. Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam.
- Khi "Hồ giả 2" không chịu quay trở lại Việt Nam, sự việc quá bất ngờ khiến Trung Quốc không kịp chuẩn bị trước tìm người thay thế. Đành phải lựa chọn tương đối một người còn trẻ nhưng không giống "Hồ giả 2". Vì không giống "Hồ giả 2", nên "Hồ giả 3" phải đeo kính to và đội nón để che dấu sự khác biệt.
- Từ 1965 đến 1969 luôn trốn khỏi Hà Nội, lẩn tránh mọi người. Nhiều lần về Trung Quốcđể giải phẫu sửa đổi khuôn mặt cho già.
- Tuy nhiên "Hồ giả 3" này còn trẻ nên kiêu hãnh dám công khai cho mọi người thấy mình là người Tàu. Đội mũ Tàu, mặc áo quần Tàu. Do đó bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.
- Thăm Vạn Lý Trường Thành, thăm quê nhà Khổng Tử.
- Đặc điểm của "Hồ giả 3" là bị CÂM. Nói "Hồ giả 3" CÂM là nói theo nghĩa bóng, vìchúng ta không bao giờ thấy phim ảnh có tiếng nói của "Hồ giả 3", mà chỉ toàn nghe người khác nói dùm những lời phát biểu của hắn. Nguyên nhân là vì "Hồ giả 3" nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.
- 02/09/1969 bị Cộng sản giết chết làm xác ướp. Các hình trích từ phim tài liệu "Hồ giả 3" công khai là người Tàu trong buổi lễ ra mắt "Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam". Hai bên "Hồ giả 3" là Phạm Văn Đồng và Tôn Đức Thắng. "Hồ giả 3" nghe em thiếu nhi nói tiếng Việt không hiểu mặc dù cố gắng kề tai sát gần miệng em. Xem 01:30 phút đầu (00:30 - 00:40 Hồ giả 3, 00:51 - 00:58 Hồ giả 2, 01:13 - 01:19 Hồ giả 3) sau đó là linh tinh khác 
http://v.ifeng.com/his/200905/76de3ecb-897a-4722-9e5e-5af70e25680c.shtml (chú ý phim và hình có bản quyền ifeng.com). Nhìn "Hồ giả 3" biết ngay là Tàu chính gốc !Nhìn kỹ "Hồ giả 3" không đeo kính nhé ! Thật ra hắn có bị cận thị gì đâu, chẳng qua ngụy trang trước chỗ đông người mà thôi. Đi thăm Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, "Hồ giả 3" không cần đeo kính mà đi nhanh hơn mọi người.Không cần đeo kính ngụy trang làm gì ! Từ 1965 đến 1969 "Hồ giả 3" luôn trốn khỏi Hà Nội, lẩn tránh mọi người. Nhiều lần vềTrung Quốc để giải phẫu sửa đổi khuôn mặt cho già.

Ngày nào khuôn mặt giống với một ông già, thì ngày chết sẽ đến, "Hồ giả 3" không biết những ngày Vinh quang chỉ là ảo ảnh. "Hồ giả 3" đang nằm oằn oại trước cái chết từ từ thê thảm và những màn kịch chung quanh. Sao không mời bác sĩ Liên sô qua cứu chữa, đúng là giả dối ! Để trở thành xác ướp, "Hồ giả 3" bị mổ bụng, moi hết lục phủ ngũ tạng (tim, gan, thận, ruột, dạ dày, thực quản, khí quản, phổi, tụy tạng, lá lách, bàng quang...) và não, hành tủy, và tủy sống. Máu cũng được hút sạch. Khắp cơ thể được chích hóa chất dưới da, mặt, tay, chân, ngón tay, ngón chân, tai, mũi, môi, ngực, bụng, mông, hông, lưng, bắp tay, bắp chân, đùi... Hai quả cầu thuỷ tinh được đặt vào hốc mắt. Môi cũng được khâu lại. Nguồn ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mặt và hai bàn tay để che dấu vẻ nhợt nhạt của thi hài, làm cho khuôn mặt của "Hồ giả 3" ánh lên màu hồng và tạo được ấn tượngđang ngủ. Hàng năm xác Hồ được chở qua Nga để tu bổ, ngâm chìm trong dung dịch hóa chất 30 ngày, và tẩy rửa, khâu, dán, thay thế những chỗ bị nấm mốc hủy hoại bằng những vật liệu nhân tạo như sáp, nhựa dẻo. Năm 1976 các chuyên viên Trung Quốc qua Việt Nam quan sát học hỏi cách ướp xác Hồ Chí Minh, để sau đó ướp cho Mao Trạch Ðông đã cho biết một bên tai trái xác Hồ đã bị long, rụng ra, và được dán lại bằng một loại keo đặc biệt. Phần sống mũi, sụn mũi bị hủy hoại, teo co lại và sụp xuống, được đắp vá, và tái tạo bằng sáp nhân tạo, và râu cằm đã bị rơi rụng ra. Xem hình lau rửa xác ướp Lê nin bị mổ bụng http://xacuoplenin.blogspot.com. Hình th ấ y gh ê r ợ n qu á n ê n khuy ế n c á o C ấ m tr ẻ em v à ng ườ i y ế u tim ! Hiện nay xác "Hồ giả 3" đã bị hủy hoại nhiều, bị đặt vào trong hầm lạnh đông cứng vàđược che giấu. Cái xác được trưng bày ra cho người xem là xác giả làm bằng thạch cao, nhằm đánh lừa người dân và du khách. Những người dân viếng Lăng thăm xác Hồ, nhưng là Hồ Tàu, mà lại còn bằng thạch cao nữa. Toàn là giả dối ! Ngày nay, Lăng Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình là nơi chứa đầy sự lừa dối công khai được bạo lực Cộng sản bảo vệ, và cũng là một biểu tượng ô nhục kéo dài trong Lịch sử dân tộc Việt Nam.
H Ồ gi ả 4 - Là người Tàu. Làm người mẫu vẽ Hình chân dung giả mạo Hồ Chí Minh.

- Năm 1969, lo sợ Hồ chết thì không còn biểu tượng dùng để cai trị dân Việt Nam, Trung Quốc tổ chức tìm kiếm và tuyển lựa những người Tàu có gương mặt hao hao "Hồ giả 2", vàtìm được một ông già Tàu có khuôn mặt khá đẹp lão nhưng mặt tròn và mắt ti hí.

- Chúng cho ông già làm người mẫu, để họa sĩ vẽ làm giả Hình chụp chân dung Hồ ChíMinh. Nhưng các họa sĩ Cộng sản Tàu không quen vẽ chân dung nên vẽ rất xấu, nhìn làbiết tranh vẽ, không thể dùng giả làm hình chụp, không lừa gạt được người xem. Tuy cốgắng vẽ đi vẽ lại nhiều lần, nhưng cho đến ngày tang lễ Hồ cũng chưa vẽ được đẹp, đành phải đem ra trưng bày. Do đó trong phim tài liệu tang lễ Hồ Chí Minh do Nhật quayđược, chỉ thấy có hình tranh vẽ Hồ Chí Minh chứ không có hình chụp. Tranh vẽ này HồChí Minh có mắt hơi ti hí.
 Sau ngày tang lễ, Cộng sản nhờ họa sĩ Liên sô vẽ lại một chân dung khác, sửa mắt ti híthành mắt to, mặt tròn thành mặt dài, thay đổi áo, sửa lại tóc và râu v.v... cuối cùng tạo ra một chân dung rất đẹp.
Cộng sản đem tranh vẽ này làm giả thành Hình màu chụp chân dung Hồ Chí Minh để lừa gạt người dân Việt Nam. Rồi từ Hình màu này, Cộng sản làm ra hình trắng đen, để dùng trong bảo tàng, hay trong một số trường hợp cần giả cổ để lừa gạt mọi người.

Tuy nhiên, chính vì biết đây là đồ giả mạo nên truyền thông báo chí truyền hình ở nước ngoài không bao giờ sử dụng các hình này.

Chính phủ Việt Nam cũng không dám sử dụng các hình giả mạo này khi giao tiếp với nước ngoài. Hãy xem một áp phích của Chính phủ Việt Nam cổ động kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh dùng hình chụp thật !

Điều đáng buồn là Chính phủ Cộng sản không dám lừa gạt người nước ngoài nhưng lại tàn nhẫn lừa gạt người dân của mình.

NHÀ TRƯNG BÀY HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI TÀU 

 Nhà trưng bày Hồ Chí Minh là người Tàu ở đâu ? Dĩ nhiên là nằm ở bên Tàu rồi, lựa làphải hỏi ! Sau khi "Hồ giả 2" quay về quê hương Trung Quốc đã trở thành anh hùng. "Hồ giả 2" viết chữ Việt và ký tên Hồ Chí Minh, để lưu lại chứng tích xác nhận mình chính là Hồ ChíMinh và là một người Tàu. Trung Quốc cho chụp ảnh, thu âm và làm các phim tài liệu vềHồ Chí Minh Tàu này. Trung Quốc cho xây dựng "Nhà trưng bày Hồ Chí Minh" phân chia ra 2 khu vực. "Khu vực 1 trưng bày Hồ Chí Minh là người Tàu" là nơi trưng bày hình ảnh, âm thanh, phim tài liệu và các hiện vật chứng tích xác nhận quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh Tàu tại Việt Nam. Nơi này dành cho các cán bộ Trung Quốc đến tham quan và học tập kinh nghiệm của Hồ Tàu. "Khu vực 2 trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa" là nơi trưng bày những bằng chứng về tình hữu nghị Trung - Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam và là bằng hữu của Nhân dân Trung Hoa, những ký kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc. Ngoài văn bản ký kết của Phạm Văn Đồng công nhận lãnh hải của Trung Quốc năm 1958, còn quan trọng nhất là văn kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh xác nhận Việt Nam chính là 1/2 tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, sẽ được Lê Duẩn kế thừa Chủ tịch Hồ Chí Minh bắtđầu giao trả dần Bắc phần đến Trung phần cho Trung Quốc kể từ ngày 19/05/2005 ngày kỷniệm 115 năm sinh nhật bác Hồ. Văn kiện này được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết tại Quảng Tây, Trung Quốc. Những lãnh đạo Cộng sản cao cấp tại Việt Nam được cho tham quan "Khu vực 2 trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Hoa", sau khi tận mắt thấy tai nghe chúng không nghĩcách cứu nước mà còn theo lệnh Trung Quốc gây chia rẽ Cộng sản với Công giáo để dễdàng đưa quân đội Tàu vào Tây Nguyên. "Hồ giả 2" thật hạnh phúc, hắn là một con dân Trung Quốc, một cháu ngoan Mao TrạchĐông, nhưng là một Cha già dân tộc Việt Nam. Tên tuổi Hồ Tàu sẽ được ca ngợi mãi mãi trong sử sách Trung Quốc và trong sử sách Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, Nhân dân Việt Nam đã biết những văn kiện bán nước là do "Hồ giả" ký kết nên không có giá trị gì. Chỉ đau buồn cho non sông đất Việt, là đảng Cộng sản vẫn cố tình bịt miệng sự thật, sẵn sàng để mất nước mà không chút bận lòng.

T Ổ NG K Ế T Viết về những người cùng mang tên Hồ Chí Minh, thật không dễ vì có quá nhiều dữ liệu. Tuy vậy, Tôi cũng cố gắng chọn ra một số điểm đặc trưng của mỗi người để người đọc cóthể nhận ra được từng nhân vật. Qua bài viết này, người đọc sẽ nhận ra mình đã từng bịlừa đảo khi quá tin tưởng vào những tài liệu mà Cộng sản làm giả. Những ai là Cộng sản, có thắc mắc thì gửi email đến các website của Chính phủ VN - Quốc hội - đảng CS, hay trực tiếp đi hỏi các cán bộ lãnh đạo địa phương, hay bét nhất là trong các buổi họp đảng. Còn nếu không dám mở miệng thì phải biết bản thân đã bịđảng CS biến thành con gì rồi, không còn là con người. Chú ý đảng CS sẽ bắt vô tùnhững ai dám tìm hiểu sự thật. Một thực tế đáng buồn là trong nước Việt Nam có Nghệ Sĩ Nhân Dân làm phim tài liệu lừa dối Nhân Dân, hay Nhà Sử học nổi tiếng thì lại luôn ca ngợi Hồ Tàu. Điều hơi khó khăn khi viết là phim và ảnh tài liệu phải chịu sự chi phối của Luật Bản quyền. Tôi cũng xin nhắc các bạn chú ý điều này. Những bí ẩn chung quanh cái tên Hồ Chí Minh rồi sẽ dần được nhiều người khám phá vàcông bố.

  THÔNG BÁO: Bài viết với Phiên bản mới này chủ yếu chỉ thay thế hình ảnh lớn hơn và rõhơn, còn Nội dung thì giữ y nguyên như Phiên bản cũ đã công bố đầu tiên năm 2009, chỉcó một đoạn thay đổi như sau:
Phiên bản cũ:


- Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau. Thực tế, thời gian 1945 thì microphone to cồng kềnh có độ dài trên 10 cm. Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt trước, còn mặt sau không có lưới chụp. Từ xưa đến thế kỷ 21 cũng chưa có ai sản xuất microphone dạng tròn và dẹp như vậy.
Phiên bản mới:


- Microphone trong hình có dạng tròn và dẹp, có lưới chụp ở mặt sau. Thực tế, Microphone chỉ có lưới chụp ở mặt trước, còn mặt sau không có lưới chụp. Nhìn tấm hình, dễ dàng nhận ra tác giả đã nhầm lẫn vẽ Hồ phát biểu đối diện với mặt sau của Microphone, còn mặt trước có lưới chụp thì hướng ra ngoài. Sự dốt nát của tác giả đãtạo nên một tấm hình mà ai xem cũng nhận ra là giả, khiến Cộng sản mãi mãi mang tiếng lừa đảo trong lịch sử.

136 nhận xét:

H2O nói...

Gia Phả Hình Chí Mô.

Lời truyền miệng dân gian về Hồ Chí Minh


Hình chụp một trang của cuốn Ngục Trung Nhật Ký
Một trong những nhà sử học nổi tiếng nhất của Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng, đã qua đời, thọ 71 tuổi.
Tin từ Việt Nam cho biết giáo sư Trần Quốc Vượng đã nằm viện một tháng nay vì căn bệnh ung thư thực quản.

Ông qua đời vào lúc 2h55 sáng nay.

Tang lễ sẽ được cử hành vào sáng 12-8 ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Là tác giả của hàng chục đầu sách và nhiều bài viết, từ nhiều thập niên qua, ông được xem là một trong những nhà khảo cổ học và nghiên cứu sử Việt Nam hàng đầu.


Nghe phỏng vấn với giáo sư Trần Quốc Vượng năm 2003

Một trong những bài viết gần đây của ông, ''Hà Nam quê tôi'', có thể đọc bằng cách bấm vào link bên phải.

Một bài viết khác liên quan chủ đề lịch sử khi ra đời năm 1993 đã gây ý kiến trái chiều.

Đó là "Lời truyền miệng dân gian về nỗi bất hạnh của một số nhà trí thức Nho gia (kinh nghiệm điền dã)", in trong quyển Trong Cõi (NXB Trăm Hoa, California, 1993). Đây là tập hợp một số tiểu luận của giáo sư Trần Quốc Vượng sau chuyến đi công tác ở Hoa Kỳ.

Chủ đề chính của bài là thông qua những kinh nghiệm hỏi chuyện dân gian, người ta có thể biết những điều mà sách vở không nhắc đến.


Theo tác giả, "Đây là những lời truyền miệng nhân gian, cho nên cùng lắm, chúng chỉ có thể coi là những giai thoại mà, nếu không khó tính lắm, ta cũng có thể gọi là những giai thoại lịch sử."

"Nói theo kiểu Pháp, những điều tôi cố gắng ghi lại một cách trung thực qua công tác điền dã dưới đây là Thật mà không chắc là Thực."

H2O nói...

Dưới đây là trích đoạn phần cuối của tiểu luận của Trần Quốc Vượng:

Cũng đã có dăm cuốn sách nói về gia thế cụ Hồ Chí Minh, nhưng câu chuyện tôi sắp kể dưới đây thì chưa từng ai viết.

Chỉ là lời truyền miệng dân gian, ở Kim Liên, Nam Đàn, ở một số người gốc Nghệ hiện sống tại Hà Nội và nhiều nơi khác trên mảnh đất Việt Nam. Nếu trong Folklore, có hiện tượng mà các nhà nghiên cứu gọi là "lan truyền" (de transfest folklorique) thì từ lâu câu chuyện này cũng đã lan truyền từ làng Kim Liên ra khắp huyện Nam Đàn rồi khắp tỉnh Nghệ Anh rồi rộng ra hơn nữa ... Nhưng phạm vi lan truyền và số người biết câu chuyện này phải nói là hạn hẹp. Vì người ta sợ động chạm đến cu. Hồ. Một cái sợ vô nghĩa (insignifiant) nhưng người ta cứ gán cho nó cái ý nghĩa chính trị giả tạo. Vì như bà Trịnh Khắc Niệm viết trong cuốn trong cuốn tiểu truyện bằng tiếng Anh "Life and Death in Shanghai, đã được phiên dịch ra tiếng Việt, ở xã hội "xã hội chủ nghĩa", cuộc đời của các lãnh tụ cộng sản được coi là "bí mật quốc gia".

Nhưng đây không phải là chuyện cu. Hồ, tuy cũng có dính dáng đến cu. Hồ. Mà vì đây là chuyện cụ thân sinh ra cu. Hồ, cu. Nguyễn Sinh Huy, mà cũng là chuyện truyền miệng thôi, nghĩa là thuộc phạm trù giai thoại, Folklore, chứ không thuộc phạm trù lịch sử, như tôi đã nói từ đầu bài này.

Người dân Kim Liên đồn rằng Nguyễn Sinh Huy không phải là thuộc dòng máu mủ của ho. Nguyễn Sinh làng này. Mà là con của một người khác: ông đồ nho - cử nhân - Hồ Sĩ Tạo.

Cử nhân Hồ Sĩ Tạo thuộc dòng họ Hồ nổi tiếng ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (đây là quê gốc của Hồ Quý Ly, nhân vật lịch sử cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, đây cũng là quê gốc của anh em Tây Sơn thế kỷ XVIII, vốn họ Hồ ở xứ Nghệ, đây cũng là quê hương Hoàng Văn Hoan, người đồng chí thân cận một thời của cụ Hồ Chí Minh, được cụ Hồ giao phụ trách công tác đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa thời kháng chiến chống Pháp và là Đại sứ Việt Nam đầu tiên ở Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa, hiện sống lưu vong ở Trung Hoa, có viết một tài liệu lịch sử làng Quỳnh Đôi, quê ông. Bà vợ nhà văn lớn Đặng Thái Mai - người một thời làm Viện trưởng viện Văn Học - là Hồ Thị Toan, cũng thuộc dòng ho. Hồ này ở làng Quỳnh Đôi). Khoảng đầu những năm 60 của thế kỷ trước (thế kỷ XIX) cử nhân Hồ Sĩ Tạo có thời gian ngồi dạy học ở một nhà họ Hà, người làng Sài, cùng một xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, với làng Sen (Kim Liên). Đó là một nhà nghệ nhân dân gian, trong nhà có "phường hát ả đào".

H2O nói...

Nhà họ Hà có cô con gái tên là Hà Thị Hy, tài hoa, nhan sắc, đàn ngọt, hát hay, múa khéo, đặc biệt là múa Đèn (đội đèn trên đầu, để đèn trên hai cánh tay, vừa hát vừa múa mà dầu trong đĩa không sánh ra ngoài) nên người làng thường gọi là cô Đèn. Người ta thường bảo: má hồng thì mệnh bạc (như Đặng Trần Côn viết mở đầu khúc Chinh Phụ Ngâm "hồng nhan đa truân" - gái má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Hay như Nguyễn Du than thở dùm người đẹp tài hoa trong truyện Kiều "chữ tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau", "rằng hồng nhan tự thuở xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu"). Vả ở thời ấy, dưới chế độ quân chủ nho giáo, lấy Tứ Dân (Sĩ, Nông, Công, Thương) làm gốc, người ta vẫn xem thường nghề ca xướng và con nhà ca xướng ("xướng ca vô loài"). Cô Đèn Hà Thị Hy tài hoa nhan sắc là thế mà rồi ba mươi tuổi vẫn chưa lấy được chồng. Mà trong nhà thì lại luôn có bậc văn nhân: ông cử Hồ Sĩ Tạo. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" là lẽ thường theo tâm lý dân gian, huống chi là giữa văn nhân - tài tử - giai nhân. "Trai tài gái sắc" mà! Và cô Hà Thị Hy bỗng dưng "không chồng mà chửa". Mà ông cử Tạo thì đã có vợ, có con rồi! Lệ làng ngày trước phạt vạ rất nặng nề, sỉ nhục hạng gái "chửa hoang", hạng "gian phu dâm phụ". Để tránh nỗi nhục cho con gái mình và cho cả ông cử Tạo đang làm "thầy đồ" được hết sức kính trọng trong nhà mình, họ Hà phải bù đầu suy tính...

Lúc bấy giờ ở làng Sen cùng xã có ông Nguyễn Sinh Nhậm, dân cày, tuổi cao mà góa vợ (bà vợ trước đã có một con trai - Nguyễn Sinh Thuyết - và người con trai này cũng đã có vợ). Nhà họ Hà bèn cho gọi ông Nguyễn Sinh Nhậm đến điều đình, "cho không" cô Hy làm vợ kế ông này - như một người con gái xướng ca, quá lứa, lỡ thì, lấy ông già góa vợ - mong ém nhém việc cô gái đã "to bụng".

H2O nói...

Công việc rồi cũng xong. Cô Hy ôm bụng về nhà chồng, có cưới, có cheo cẩn thận. Việc phạt vạ của làng không thể xảy ra. Nhưng cô gái tài hoa nhan sắc thì bao đêm khóc thầm vì bẽ bàng, hờn duyên tủi phận. Và ông lão nông dốt nát tuy được không cô gái đẹp nhưng cũng buồn vì đâu có đẹp đôi, lại cắn răng chịu đựng cái tiếng ăn "của thừa", "người ăn ốc (ông cử Tạo), kẻ đổ vỏ (cụ lão nông Nhậm)". "Miệng tiếng thế gian xì xầm", ai mà bịt miệng nổi dân làng. Mà trước hết là lời "nói ra, nói vào", lời chì chiết của nàng dâu - vợ anh Thuyết - vốn nổi tiếng ngoa ngoắt, lắm điều. Ông Nhậm đành cho con trai và vợ anh ta ra ở riêng, và mình ở riêng với bà vợ kế.

Chỉ ít tháng sau, bà vợ kế này đã sinh nở một mụn con trai, được ông đặt tên là Nguyễn Sinh Sắc, lấy họ ông mặc dù ông biết rõ hơn ai hết đó không phải là con ông, con nhà họ Nguyễn Sinh này. Nàng dâu ông càng "tiếng bấc, tiếng chì" hơn trước, vì ngoài việc bố chồng "rước của tội, của nợ", "lấy đĩ làm vợ" thì nay còn nỗi lo": người con trai này - được ông nhận làm con - lớn lên sẽ được quyền chia xẻ cái gia tài vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì của một gia đình nông phu thôn dã. Việc ấy xảy ra vào năm Quý Hợi, đời vua Tự Đức thứ 16 (1863).

Vì trọng tuổi, lại vì lo phiền, vài năm sau cụ Nhậm qua đời và cũng chỉ ít lâu sau đó, bà Hy cũng mất. Nguyễn Sinh Sắc trở thành đứa trẻ mồ côi. Lên bốn, về ở với người anh gọi là "cùng cha khác mẹ" mà thật ra là "khác cả cha lẫn mẹ", cùng với bà chị dâu ngoa ngoắt, khó tính, lúc nào cũng chỉ muốn tống cổ cái thằng "em hờ" của chồng này đi cho "rảnh nợ".

Không cần nói, ta cũng hiểu Nguyễn Sinh Sắc khổ tâm về tinh thần, khổ cực về vật chất như thế nào trong cái cảnh nhà Nguyễn Sinh như vậy. Ta cảm thấy vô cùng thương xót một đứa trẻ mồ côi sớm chịu cảnh ngang trái của cuộc đời. Bên ngoại thì ông bà đều đã mất, họ Hà chẳng còn ai chịu cưu mang đứa trẻ có số kiếp hẩm hiu này.

May có ông tú đồ nho Hoàng Xuân Đường, người làng Chùa (Hoàng Trù) gần đó, xót thương đứa trẻ, dù sao cũng là hòn máu rơi của một nhà nho khác, lại có vẻ sáng dạ, nên đã đón về làm con nuôi, cho ăn học. Và đến khi Nguyễn Sinh Sắc 18 tuổi, ông bà đồ họ Hoàng lại gả cho cô con gái đầu lòng - Hoàng Thị Loan - mới 13 tuổi đầu, cho làm vợ, lại làm cho căn nhà tranh ba gian ở ngay làng Chùa, để vợ chồng Nguyễn Sinh Sắc ở riêng.

H2O nói...

Ta dễ hiểu vì sao Nguyễn Sinh Sắc gắn bó với họ hàng làng quê bên vợ - làng Chùa - hơn là với làng Sơn "quê nội", quê cha "hờ". Con cái ông, từ người con gái đầu Nguyễn Thị Thanh, qua người con trai đầu Nguyễn Sinh Khiêm (tục gọi ông cả Đạt) đến người con trai thứ Nguyễn Sinh Côn (hay Nguyễn Tất Thành - sau này là Nguyễn Ái Quốc rồi Hồ Chí Minh) đều được sinh ra và bước đầu lớn lên ở làng Chùa bên quê Mẹ hay là quê "ngoại". Khi cụ tú Hoàng (Hoàng Xuân Đường) mất, vợ chồng con cái Nguyễn Sinh Sắc lại về ăn ở chung với bà đồ (tú) Hoàng. Các cháu đều quấn quít quanh bà ngoại.

Qua giỗ đầu cụ tú Hoàng, Nguyễn Sinh Sắc đi thi Hương khoa Giáp Ngọ và đậu cử nhân (1894). Ông được nhận ruộng "học điền", ruộng công của làng Chùa chia cho những người có học (nhằm khuyến khích việc học) để học thêm - chứ không phải nhận ruộng học của làng Sen. Khoa thi Hội Ất Mùi (1895), ông thi trượt.

Nhờ sự vận động gửi gấm của ông Hồ Sĩ Tạo - người cha thực của Nguyễn Sinh Sắc - với các quan lại đồng liêu quen biết ở triều đình Huế, Nguyễn Sinh Sắc được coi như ấm sinh, để được nhận vào học Quốc Tử Giám ở kinh đô Huế. (Ai cũng biết: để được nhận vào học Quốc Tử Giám và làm Giám sinh phải là con cháu của những gia đình có thế lực, gọi là "danh gia tử đệ". Nếu không có sự "can thiệp" của ông Hồ Sĩ Tạo là bậc khoa bảng cao quan thì làm sao Nguyễn Sinh Sắc được nhận? Thế là dù sao Hồ Sĩ Tạo vẫn còn có một "cử chỉ đẹp" với đứa con mà mình không dám nhận). Nguyễn Sinh Sắc - đổi tên là Nguyễn Sinh Huy - đem vợ và hai con trai vào Huế và đi học Quốc Tử Giám. Khoa thi Hội Mậu Tuất (1898), ông lại trượt.

Ngày 22 tháng chạp năm Canh Tý (10-2-1901) bà Hoàng Thị Loan ốm mất ở kinh đô Huế, sau khi sinh đứa con trai út (đứa con trai này ít ngày sau cũng chết). Nguyễn Sinh Côn (Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ngày nay) trở thành con trai út.

Nguyễn Sinh Huy đem hai con trai về làng Chùa gửi mẹ vợ nuôi nấng chăm sóc dùm rồi trở vào Kinh thi Hội. Khoa Tân Sửu (1901) này, ông đậu phó bảng và được "vinh quy bái tổ" về làng.

Theo thể thức triều đình, lễ vinh quy này phải diễn ra ở quê nội - dù là quê nội danh nghĩa - tức là làng Sen - Kim Liên. Hội đồng Hương lý và dân xã đã dựng nhà tranh năm gian (chứ không phải nhà ngói) trên một khoảnh đất vườn làng Sen, để đón quan phó bảng tân khoa Nguyễn Sinh Huy về làng.

H2O nói...

Thế là buộc lòng ông phải về "quê nội". Ông cũng đón hai con trai về ở cùng ông. Lần đầu tiên Nguyễn Sinh Côn - Hồ Chí Minh ngày sau - về ở quê nội nhưng thân ông, lòng ông vẫn hướng về quê ngoại là cái gì "đích thực" và gắn bó với tuổi tho ông. Ông phó bảng có đến thăm cụ Hồ Sĩ Tạo.

Nhưng gia đình ông phó bảng cùng hai con trai cũng không ở lâu tại Kim Liên. Chưa đầy ba năm! Sau khi mẹ vợ mất, ông vào kinh đô Huế nhận chức quan (1904) ở bô. Lễ, đem theo hai con trai vào Huế học. Năm 1907, ông bị đổi đi tri huyện Bình Khê ... Rồi sau khi bỏ quan (hay mất quan), khoảng 1910, ông phiêu bạt vô Sàigòn rồi lục tỉnh Nam Kỳ. Không bao giờ ông về làng Sen trở lại nữa.

Ở làng Sen sau này, chỉ có bà Thanh và ông Cả Đạt (Khiêm), cả hai đều không lập gia đình riêng.

Người ta bảo lúc sau khi cụ Hồ Sĩ Tạo đã qua đời, năm nào bà Thanh cũng qua Quỳnh Đôi góp giỗ cụ Hồ Sĩ Tạo. Thế nghĩa là cái "bí mật" về cội nguồn của cụ phó bảng Huy, trong số các con cụ, ít nhất có bà con gái đầu biết. Người ta bảo: ông Cả Đạt cũng biết, tuy không bao giờ ông sang Quỳnh Đôi nhận họ.

Còn Nguyễn Sinh Côn - Nguyễn Tất Thành - có biết không? Từ khoảng 11 đến 14 tuổi, ông ở làng Sen, có nhẽ nào không ai nói cho ông biết? Hay là trước đó nữa, khi ông ở làng Chùa quê ngoại gần gụi với làng Sen! Hay là sau đó nữa chả nhẽ không khi nào cụ phó bảng hay bà Thanh hay ông Cả Đạt lại không kể với ông về "bí mật" của gốc tích phụ thân mình?

Không có chứng cớ gì về việc ông Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - biết hay không biết chuyện này...

Sau này, khi hoạt động cách mạng, ông còn mang nhiều tên khác nữa.

Nhưng đến đầu thập kỷ 40 của thế kỷ này, thì người ta thấy ông mang tên Hồ Chí Minh.

H2O nói...

Sau cách mạng tháng tám 1945, khi tên tuổi Hồ Chí Minh trở thành công khai thì cũng bắt đầu từ đó dân gian Việt Nam - từ trí thức đến người dân quê - lại âm thầm bàn tán: vì sao Nguyễn Ái Quốc lại đổi tên là Hồ Chí Minh? Và tên này cụ giữ mãi cho tới khi "về với Các Mác, Lê-nin" năm 1969.

Cuộc đời thực của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - còn quá nhiều dấu hỏi chứ phải đâu riêng gì một cái tên! Và biết làm sao được khi cụ Hồ - tôi nói lại một lần nữa theo cảm thức của người Ấn Độ - đã trở thành "huyền thoại" (myth). Huyền thoại Hồ Chí Minh được hình thành trong vô thức dân gian (popular inconscience) mà Carl Gustav Jung gọi là vô thức tập thể. Nhưng nó cũng có phần được hình thành một cách hữu thức, bởi một số cán bộ gần cận cụ Hồ. Nghĩa là một phần cuộc đời cụ Hồ đã được huyền thoại hóa (mystified).

Ngay sau cách mạng tháng Tám, người ta còn in cả cuốn sách (mỏng thôi!) về Sấm Trạng Trình có những câu vận vào cụ Hồ và sự nghiệp cách mạng tháng Tám. Và Sấm Trạng Trình vẫn được vận vào cụ Hồ còn lâu về sau nữa, ở miền Nam Việt Nam và hiện nay ở một số người Việt lưu vong, dù là với hậu ý (arrière-pensée) không ưa gì cụ Hồ.

Nhưng đó lại không phải là chủ đề của bài viết này.

Trở lại với cái tên Hồ Chí Minh, lời truyền miệng dân gian bảo rằng: Nguyễn Ái Quốc sau cùng đã lấy lại họ Hồ vì cụ biết ông nội đích thực của mình là cụ Hồ Sĩ Tạo, chứ không phải cụ Nguyễn Sinh Nhậm.

Và dân làng Sen cũng bảo: Thì cứ xem, lần đầu tiên về thăm quê hương, sau cách mạng, sau mấy chục năm xa quê (15-6-1957), từ thị xã Vinh - tỉnh Nghệ An - cụ Hồ đã về làng Chùa trước, rồi sau mới sang làng Sen "quê nội".

Riêng tôi nghĩ, thì cũng phải thôi. Vì như ở trên ta đã thấy, cả một thời thơ ấu của cụ Hồ là gắn bó với quê ngoại làng Chùa, nơi cụ sinh ra và bước đầu lớn lên. Chứ đâu phải làng Sen, là nơi cụ chỉ ở có vài năm, lại là khi đã bắt đầu khôn lớn?

H2O nói...

Tôi không muốn có bất cứ kết luận "khoa học" gì về bài viết này. Vì nó không phải là một luận văn khoa học. Đây chỉ là việc ghi lại một số lời truyền miệng dân gian về nỗi bất hạnh hay là cái khổ tâm, hay là cái "mặc cảm" của một số nhà trí thức Nho gia từ đầu thế kỷ XIV (Trương Hán Siêu, Chu Văn An) đến đầu thế kỷ XX (Nguyễn Sinh Huy) đối với làng quê.

Còn viết lách, thì bao giờ chẳng là chuyện: "thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý".

Trần Quốc Vượng

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/08/050808_trongcoi.shtml

Nặc danh nói...

Cái thằng viết xuyên tạc Bác này ngu quá. Thời đó cái máy quay phim còn chưa được như cái điện thoại cùi bắp như hiện nay, chư nói đến chi có vi tính, phần mềm để mà lồng ghép, sửa phim, làm giả phim và cộng với cái trình độ của cộng sản ngày đó? chê người ta dốt mà sao không nghĩ tới mình cũng nát vậy?

Nặc danh nói...

trời đất một kẻ ngu si có mắt mà như không tròng lại giám ba hoa viết mấy cái chuyện xuyên tạc muốn xuyên tạc thì phải tìm cách khác chứ viết thế này đọc nên thấy giở lắm mi mù hay sao khi đưa lên 4 ảnh đầu tiên để so sánh nhìn cái biết ngay là một sao lại có kẻ khéo tưởng tượng đến thế chứ thật là một kẻ ko biết gì lại cứ nghĩ là mình giỏi giang lắm biết hết mọi thứ xã hội này uổng phí nuôi một kẻ như mi

Anh Smith nói...

bị điên

Nặc danh nói...

Vậy mà cũng tự phong là nhà sử gia, bịa đặt, vu khống, bóp méo lịch sự Bà mẹ mày đi chết đi! Đồ phản quốc!!!

Rita Nguyen nói...

Haizzz, đọc mà có biết người ta nói gì ko vậy Nặc Danh ?? Người ta bảo dùng vi tính chỉnh sửa ah ? theo tôi đc biết thì người ta có thể dung nhiều tấm ảnh chup rồi ghép chúng chay với tốc độ nhanh sẽ ra 1 đoạn phim có cử động đc thôi mà.

Nặc danh nói...

Cứ tự cho mình là người hiểu biết và thông thái, rồi đi phán xét linh tinh một cách nhìn phiến diện như vậy khác gì một thằng mù sờ chân voi. một vấn đề chỉ nhìn nhận ở một khía cạnh và cộng thêm sự tư thù cá nhân thì chỉ là thằng mù sờ mông mà cứ tưởng đầu heo. Lịch sử có thể xét lại nhưng góc nhìn thì đã khác biên độ thời gian. Giả sử như không có hai cuộc kháng chiến, hoặc miền nam giải phóng miền bắc thì kết quả là gì ?. Nếu trước đó tác giả Đặng Chí Hùng gì đó sống trong thời kỳ đó (thời pháp thuộc) thì ông ta làm được gì, hay cũng chỉ vùi thây vào gốc cây cao su nào đó, hoặc giả có khá hơn thì cũng chỉ làm được cấp thông ngôn ký lục gì mà Nguyễn khuyến từng nói., phò nịnh anh tây cõng mẹ đầm, đôi vú ấp vai đầu ngẩng ngẩng, hai tay ôm đít mặt lầm rầm.. thử hỏi lại cho đến bây giờ Ông Hùng đã làm được gì cho đời ông chưa chứ chưa nói gì làm cho người khác. Những anh hùng như Lê lợi., Trần Quốc Tuấn., Lý Thường Kiệt. Hay như Jukop… stalin… thậm chí Napoleon hay các đời tổng thống hoa kỳ nữa không có sai lầm hay sao. Cuộc chiến miền nam và miền bắc hoa kỳ thì sao. Điều gì tạo nên cuộc thế chiến thứ hai…tại sao mấy chục vạn người phải chết trong chỉ trong tíc tắc khi hai quả bom được mỹ ném xuống nhật bản…hay hiện tại nước mỹ đã mang hòa bình đến Iraq., libia., afgnitan.. Ông có biết điều gì ngày mai sẽ xảy ra với bản thân ông không? Hay ngày mai lài gì ông sẽ làm được gì cho trái đất nay nơi ma ông ăn và…
Lời cuối.. gửi tác giả. Ông chỉ là một thằng thiểu năng trí tuệ đi bới móc vào những đống rác quá khứ và khạc nhổ bừa bãi. Và chẳng biết gì. Hãy ngậm miệng đi không ai nói ông bị câm và đừng viết gì mọi người sẽ không nói ông ngu đâu. chúc ông sớm về với rác rưởi nơi ông đã được sinh ra.

Hung Doan nói...

Bố cái thằng Nạch zanh
Biết con buồi gì mà nói
Hay tự an ủi mình đó hả??

Hung Doan nói...

Nặc zanh chắc là Thím rùi

Hung Doan nói...

Bố cái thằng Nạch zanh
Biết con buồi gì mà nói
Hay tự an ủi mình đó hả??

Nặc danh nói...

k biết gì thì đưng có xuyên tặc về Bác .ngu thì đung có tỏ ra nguy hiểm .mày có biết gì k vậy . đời nào lại đẻ đâu ra 5 hồ chí minh . ngu quá . cú đi đò phản quốc xã hộ se trừng phạt mày

Nặc danh nói...

Ai đăng cái bài vớ vẩn mang đầy tính phản động này vậy. xin được nói thẳng rằng chỉ có cái loại sống dưới đấy xã hội mới đi nói xấu Bác. Này thằng mà chỉ số IQ thấp hơn con chó mà khó hỉu hơn heo thì đừng có này và nọ nhak. và xin được tặng cho bạn cái tên Ngu Phản Quốc. Đẹp đấy, tên đủ ý nghĩa cũng giống như cái não teo của mi vậy. Đầu to mà óc như trái nho hay là cái thứ đầu óc ngu si tứ tri phát triển. tốt nhất nên đập đầu vào nhà vệ sinh mà chết đi. tóm lại may là thứ rác rưởi ko hơn ko kém, cảm ơn đã đọc.

Nặc danh nói...

và xin đính chính lại là cái trang web này nên xóa đi

Nặc danh nói...

cai thang nac danh.may co gioi thi sao lai de nac danh.so thien ha biet may roi boi ma ong ma cha may len ah.cai thu ga que an quan coi xay.cai thu bo xit dau dit con trau.di don phan cho lutau cong ma con khoet lac.may biet may gioi thi chung minh di.cu sao may cu sua vu vo the?ai cung co quyen tu do suy nghi.co quyen tim hieu va nghi van nhung dieu con bi an.ten tuoi HCM la mot giai thoai.nguoi ta nghi van la duong nhien may biet gi?chung minh di cho nguoi ta khoi noi vu vo nhu may nghi,tai sao may cu sua vu vo the.lich su dung,sai hau the se soi.xet....

Nặc danh nói...

đáng để suy nghĩ cám ơn bạn để cho biết thông tin, sẽ có nhiều người nghiên cứu thêm vấn đề này

Nặc danh nói...

nham.toan phan dong

Nặc danh nói...

:v

Nặc danh nói...

Mình thấy xã hội giờ rất tệ, nói thật xét về cái nhìn chủ quan có phải là do bộ máy nắm quyền hay ko nhưng mình thật sự chưa bao giờ có niềm tin vào bộ máy hiện tại.. tuy nhiên, điều đó ko có nghĩa là mình chỉ trích những người đi trước, những danh nhân đã xả thân góp phần rất nhiều cho 1 nước VN mà mình sống hiện tại. Cũng vậy, Bác là vị cha già dân tộc, Bác hoàn toàn xét trên ngang hàng với tất cả những danh nhân của thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Mình ghét bộ máy nhà nước- những người tham ăn tư lợi của dân, rút ruột người nghèo, ngoại trừ 1 số người tốt thật sự thì lại bị chèn ép, mình thật sự ghét Đ cs, nhưng mình yêu Bác , mình yêu lịch sự VN. [ps : bài này mình đọc 10% là đã biết tác giả muốn nói gì]

Nặc danh nói...

muốn biết người trong lăng thật hay giả chỉ cần xét nghiệm adn với tiền thân của Bác

Nặc danh nói...

Bài phân tích rất kém nếu không nói thẳng là ngu ngu ! Chỉ có những người không có khả năng phân tích và lập luận mới có thể bị lung lay bởi bài phân tích trên... Bản thân tôi không yêu quý gì xã hội bây giờ với những sự xuông cấp về đạo đức nhưng thật sự đọc xong bài này tôi chỉ thấy buồn cười và đáng thương cho những kẻ cay cú ... mà phải cố gắng xuyên tạc lịch sử như vậy ...

Unknown nói...

me may thang cho phan dong toan noi bo lao

duong vovan nói...

May di chết đi thang phan dong

Nặc danh nói...

Tao luôn muốn có một Bác hồđể tự hào nhưng toa chỉ tự hào về Bác của Tuyên ngôn độc lập năm 45 chứ tao ỉa vào mặt thằng đã giết hơn trăm ngàn đồng bào tao năm cải cách và muốn đái vào mặt thằng đã hại chết 3 triệu đồng bào tao năm 68 đến 75, toàn một lũ chó lợn phải không mày?

Nặc danh nói...

Tao cũng nghĩ việc ghép ảnh dựng phim là có, kiểu gì cũng phải đánh bóng lãnh tụ chuwd nhưng đưa một thằng tàu vào cầm đầu bộ chính trị thì phi lý quá ,làm như dân ta mù hết không bằng, chưa nói Lê duẩn,Giáp tướng cũng là cao thủ, nhưng đúng thật tội ông Hồ Chí Minh trong cải cách và đàn áp dân chủ thì không thể chối cãi phải không cu

Nặc danh nói...

mat thagn khon nan , ai dem doc lap tu do toi cho bay sinh song ma an noi ham ho khon nan nhu vay . may thang ngu an cut moi viet ra nhung loi bia dat ve bac, may thang nua gap tau thi tao ban het

Nặc danh nói...

BAC van song mai trong long moi nguoi dan viet nam tu cu gia den tre nho . tru ma thang khon nan ko con mang quoc tich viet nam , tuc la bi duoi khoi nuoc do , con nhung nguoi nam xua ben kia chien tuyen van het suc kinh ne bac ve nhung gi BAC.da lam duoc cho dan toc VIET NAM cung nhu THE GIOI

Nặc danh nói...

Câu trả lời của lịch sử là bằng chứng không thể chối cãi. Tội nghiệp thay cho một con người không bao giờ biết đến niềm tự hào quốc gia là gì. Cúi đầu làm con rối cho Phản động. Nhục.

Nặc danh nói...

vo van

Nặc danh nói...

nói gì thì nói nhưng cái gì cũng có thể xảy ra! sự thật bị chôn vùi nhưng co` ngày nó chòi ra mà thôi! nói phản quốc hay không quản quốc thì tự mình mà ngẫm!! nếu như các bạn nói :" phản quốc" nhưng lỡ một ngày nó là sự thật thì lúc đó cũng tự úp mặt mà suy nghĩ! những người nói " không phản quốc" thì cũng nên chờ xem....biết càng nhiều đôi khi lại như con dao hai lưỡi!! một mình mình không thể lật đổ cả đế chế dối trá...

Senh Giang nói...

dinh lam phan rui.con cho!

Senh Giang nói...

dinh lam phan rui.con cho!

Nặc danh nói...

Mình thật sự cũng rất thất vọng cho ai vít nên cái bài này và mình vô cùng phẫn nộ về chúng. Đối với mình, Bác Hồ và Bác Giáp sẽ luôn sống mãi, đi theo với thời gian.

Nặc danh nói...

nguoi ta thuong noi "cai rang,cai toc la goc con nguoi" co hinh chup duoc ham rang duoi cua bac sao lom chom trong phat on. nhung cung co vai buc hinh chup duoc ham rang tren cua bac trang toat, sao la vay cac ban? mong co su chi dan

Nặc danh nói...

Lời lẽ ba hoa dối trá chỉ có một mục đích duy nhất là chống phá Nhà nước. Người viết bài không thấy xấu hổ với người đã khuất à? Thật thất vọng với loại người không não này

Nặc danh nói...

bố cái thằng mất dạy. nhà mày vô phúc mục mả, có đứa phản quốc khốn nạn như mày.Tổ tông nhà mày 3 đời cũng không thể siêu thoát vì nhục nhã sinh ra 1 con lơn như mày( xin lỗi con lợn, vì mày không đáng được làm lợn đâu)

dung đỗ trung nói...

viết sai chính tả liên xô chứ không phải liên sôNặc danh nói...

cho em hỏi các anh chị em nhìn kỹ ảnh của bác hình như tai phải của bác không bình thường như tai bên trái. em có sem tất cả cá đồng tiền việt nam có in ảnh bác lên và đều thấy thế. có ai biết thông tin gì thì trả lời em được không ạ em xinh cảm ơn

Nặc danh nói...

Bài này ko biết có phải phản quốc hay ko chứ thấy bây giờ chỉ có tổ chym hay tổ gì thôi,chứ tổ quốc gì mà nghèo rách mồng tơi, dân ko đủ ăn, mặc ko đủ ấm. Haiz, buồn cho số phận

Nặc danh nói...

Bác ơi

Tố Hữu 6-9-1969

Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa... Chiều nay con chạy về thǎm Bác Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!

Con lại lần theo lối sỏi quen Đến bên thang gác, đứng nhìn lên Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa? Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười!

Trái bưởi kia vàng ngọt với ai Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài! Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời Bác ơi, tim Bác mênh mông thế Ôm cả non sông, mọi kiếp người.

Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ Cho hôm nay và cho mai sau...

Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha Bác nghe từng bước trên tiền tuyến Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa.

Bác vui như ánh buổi bình minh Vui mỗi mầm non, trái chín cành Vui tiếng ca chung hòa bốn biển Nâng niu tất cả chỉ quên mình.

Bác để tình thương cho chúng con Một đời thanh bạch, chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu? Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..." Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều

Bác đã lên đường theo tổ tiên Mác - Lênin, thế giới Người hiền A'nh hào quang đỏ thêm sông núi Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!

Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.
Bác ơi yên giấc bác ơi ,với những kẻ sống kg có chút gì gọi là dân tộc như thằng viết bài này con thề với bác lớn lên con kg dẹp đống rác phản quốc con chết kg yên thân hởi những linh hồn yêu nước lá cờ tổ quốc còn bay bác hồ vẩn còn mải khắc sâu trong lòng mỗi người con việt nam

đăng vũ hải nói...

cái đm nhảm lzz.... mấy thằng mất dạy nào dám post bài này lên... Bác Hồ mà chúng mày dám gọi Không là ''Hồ''.. bố mẹ chúng mày có dạy đc chúng mày k

anh quan hoang nói...

địt cụ mấy cái thằng bị đánh cho tung đít lên r, quay lại bắt đầu cắn. Thôi đi các e ơi, an phận sống chui lủi ở hải ngoại đi. Chỉ lừa đc mấy thằng đần thôi :))))))))

Nặc danh nói...

Địt Mẹ Bọn Phản Quốc. Chết hết mẹ chúng mày đi

LƯƠNG THIỆN Phan nói...

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU CỤ HỒ NHÉ MẤY THÍM!

LƯƠNG THIỆN Phan nói...

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU CỤ HỒ NHÉ MẤY THÍM!

Nặc danh nói...

đăng vũ hải - Có não k vậy,cả 1 chế độ ngu dốt xưng hô lộn ngôn mà bạn,vẫn cổ súy theo à,xét theo 1 lẽ thường tình nhé: Bạn gọi ông Hồ là bác,nói theo kiểu bạn thì chắc ba mẹ bạn,cô dì chú bác.Thậm chí ông nội,ông tổ,cụ kị,hết cái cmn họ hàng bạn đều phải xưng hô như zị bạn nghĩ sao ????? Nếu như ông tổ bạn xưng hô Hồ là bác,thì bạn cũng vẫn xưng bác ( bạn ngang hàng với ông bạn ) ==> ba mẹ bạn là con là cháu của ông bạn.Thì có nghĩa " Ba Mẹ Bạn,Thuộc Hàng Con Cháu Của Bạn " Xem lại khối lượng chất xám trong đầu của bạn đi..Thân !!

Nặc danh nói...

Bạn chửi hay lắm, để viết ra bài bôi nhọ này thì chỉ có con súc vật mới nghĩ ra thôi, tôi cũng muốn chửi lắm nhưng lại cũng không biết nên xác định nó thuộc loại súc vật nào, vì có ví như chó, lợn thì cũng lại mang tiếng cho chó, lợn.

Thu Hằng Nguyễn nói...

kể cả bài viết là thật hay giả thì những người nặc danh đăng những câu vô văn hóa cũng là đang sỉ nhục quốc thể rồi.bạn có thể đưa ra lòng tin của bạn,không có nghĩa bạn dùng sự vô văn hóa của mình để trấn áp người khác.không ai trách bạn tự hào cả.nhưng bạn vô văn hóa như vậy thì chắc cũng đã cướp đi quyền được tự hào của cha mẹ bạn rồi.bài viết này có thể sai chứ.chưa có ai khẳng định cả.mà cũng là quá khứ rồi,cũng bị bụi phủ mờ rồi.sao bạn không lo cho chính mình.ngôn ngữ của bạn thô sơ như vậy thôi à?

Thu Hằng Nguyễn nói...

ngôn ngữ của bài viết này kém văn hóa và kính trọng thì bạn cũng không nên kém văn hóa theo chứ

Thu Hằng Nguyễn nói...

nhưng nói đi cũng phải nói lại,người đăng bài viết này hoàn toàn không có cái nhìn của một nhà sử học,cũng chẳng có cái nhìn của người Việt Nam.nó có thể gây bất lợi cho xã hội Việt Nam trong khi chính trị kinh tế vẫn chưa an ổn,điều này nhà sử học chẳng bao giờ lan ra cả.hơn nữa,một người Việt Nam,từ khi sinh ra đã được nghe mọi người xưng dụng bác Hồ,cụ Hồ,bài viết này lại chẳng sử dụng kính ngữ,thậm chí từ "ông Hồ Chí Minh" đã thể hiện sự bất kính.bài viết này chẳng có chút nào thuyết phục cả.dù sao thì thái độ mạnh mẽ lên án của các bạn cũng thể hiện được rằng người Việt Nam chẳng dễ dàng mà bị chia rẽ,dù sao cũng là điều đáng quý.

Thu Hằng Nguyễn nói...

bài viết này nên được xóa đi

Nặc danh nói...

Cac ban a ! do toan la nhung tin phan dong .lam dan ta xon xao do thoi. phai tim cach tao long tin cua dan doi voi dang . nha nuoc la cua dan do dan vi dan . vi vay f tin rang ko co BAC HO gia chi nhung ke lam phan dong dang bi phap luat tri toi .nen toi khuyen moi nguoi dung tin vao nhung dieu nham nhi ay ma nghi xau ve nguoi cha gia vi dai cua ta .neu ko co BAC chac gio ta ko song trong hoa binh dau

Khám Phòng nói...

Bố cái thằng điên. Bác hồ là tình yêu bao la, là vị thánh trong lòng dân Việt. Chúng mày là lũ chó, nếu muốn đc yêu thương thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Biết đâu có ngày chúng mày có cơ hội trở lại làm người!

ha ngoc hoa Ha nói...

cái tên tác giả điên loạn. đúng là phản động hết chỗ nói. đi chết đi!

Nặc danh nói...

Xen hinh anh .co the la su that 50%/50

Nặc danh nói...

Lu Phan dong

hoàng lê thanh nói...

bà mẹ cái bọn phản động này, cút hết đi !!!!

hoàng lê thanh nói...

bà mẹ cái bọn phản động này, cút hết đi !!!!

Nặc danh nói...

Bai này chắc viet nâu lắm nghiên cứu giữ lắm nhi! Con tao Doc no còn trê đấy!CChúng mày ăn cơm hay cut viet lung tungđam chê bác tao! Chê người làm lông che ông mày bằng bồ(ca´c)

Nặc danh nói...

Tôi hồi nhỏ được đọc về Cải cách ruộng đất tôi chưa biết Hồ giả, Hồ thật thế nào nhưng mới 15 tuổi tôi đã thắc mắc...tại sao cái ông Hồ này cũng là người VN mà lại ra lệnh giết người VN nhiều như vậy, giết một cách tàn nhẫn như vậy? Mà giết toàn là những thành phần rường cột, cốt cán (người giàu, có ruộng, có đất...mà có ruộng, có đất, giàu có là có sức lực, có học thức...dễ phản kháng, chống chọi, nếu nổi dậy thì có tiềm lực)? Bây giờ tôi đọc tin này thì mà À, thì ra là vậy... Bạn nặc danh này, bạn có não không, hãy suy nghĩ kỹ lại đi, bạn có bằng đứa trẻ 15 tuổi không vậy?

Nặc danh nói...

Cai thang tac gia nay cho de ra may

Nặc danh nói...

Xét bài phân tích này không phải không có lý, mình ko hiểu sao nhiều bạn cứ mở mồm lại mắng tác giả, nếu nói tác giả bất kính hay thiếu văn hóa vậy các bạn chửi tục thì không lẽ lại văn hóa hay sao. Xin hãy ngẫm nghĩ lại

Nặc danh nói...

Những tên vào đây chửi 1 là cháu ngoan nhi đồng trẻ trâu 2 là thành phẩm chất lượng cao của đảng. " CNCS chỉ tạo ra những con người dối trá" ..ra đường thì du côn đậu má ...làm việc thì tàn tàn xuề xòa ...phát ngôn thì sáo rỗng cũ rích ...thấy có tiền có quyền là bợ đít hun hít :v :v

Nặc danh nói...

Bai viet rat chinh' ve tieu su ca lich su cua DCSVN. HCM that da bi TQ giet lau roi,
Do la su that. ma chinh DCSVN cung bi lua het mot khoan thoi gian, sau khi ma` HCM gia 1 bat dau lam theo menh lenh CS Lien So qua la mat thiet thi bon DONG/DUAN v.v phat hien ra nhung ma qua muon khong the nao thay doi duoc gi nen phai lam theo chi thi cua TQ/

Nặc danh nói...

Bac' may` ha kon?? bi D/C MAO lam BBQ xoi lau roi kon,, neu may con khong chap nhan duoc thi nen hoi ngay cai' thang Bo' Cho' De May Ra. no' biet moi thu' se tra loi cau hoi cua may` nha thang suc sinh nho' con.

ducdaica nói...

dm cai thang nac danh ngu nhu cho, nam 1940 tren the gioi da su dung may tinh, va may quay phim mau roi, tinh bao duc da su dung may chup hinh sieu nho roi, ngu lai con noi nhieu

Nặc danh nói...

vớ vẩn quá...chúng bay vớ vẩn quá...tất nhiên mọi thứ điều ko bao giờ là thật 100%...lo mà sống có ích đi...nói nhiều làm gì. Đất nước nào nó cũng vậy thôi...làm dân thường cứ lo làm tốt dân thường đi.

Nặc danh nói...

dù đúng hay sai bí ẩn mãi là bí ẩn

THY NGUYEN nói...

Dân tộc VN ngày xưa chúng ta gọi là yêu chuộng hoà bình (thời tranh đấu vs Mông Cổ tren lãnh thổ Bách Việt)

Dân tộc VN ngày nay gọi là đồ đớn hèn nhút nhát bé nhỏ và ngốc nghếch (kể cả đấu tranh tham nhũng mà ng dân còn sợ như sợ cọp).

Các bạn đã xác định sai trọng tâm vấn đề: nước có rơi vào tay TQ là do dân ngu!

THY NGUYEN nói...

Nói như bạn Nặc Danh ở đây đã thể hiện rõ cái tính cách chung của đại đa số dân VN hiện nay. Chỉ lo làm ăn ko lo nghĩ sâu xa, ko có ước mơ tham vọng gì, ko muốn tìm hiểu tình hình đất nước, nếu giặc TQ mò qua, chắc 100% chạy trốn qua nước ngoài. Thể hiện hiện qua câu nói cuối cùng của bạn Nặc Danh theo kiểu nói qua loa cho xong chuyện: "Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, ng bình thường lo làm ăn đi....".

Nếu ai cũng nghĩ như bạn này, tôi đảm bảo con ng trái đất ko thể có những cuộc đảo lộn vĩ đại như tìm được trái đất hình cầu, đả đảo tôn giáo, đem lại ánh sáng khoa học, giải phóng nô lệ, đánh đổ phong kiến, giải phóng phụ nữ.

THY NGUYEN nói...

Tôi dám chắc rất đông ng VN thể hiện nỗi căm giận khi TQ lấn át VN nhưng khi được hỏi "Hoảng Sa Trường Sa thuộc VN như thế nào?" - sẽ ngắc ngứ ko trả lời được nhưng ko để tâm tìm hiểu vì lười đào sâu kiến thức.

THY NGUYEN nói...

Tôi chưa thấy cái dân tộc nào sợ đi bộ đội như cái ng VN hiện giờ. 100 ng VN thì phải 90 ng tìm cách để con cái mình trốn nghĩa vụ quân sự nêu nó rớt đại học. Mà đi nghĩa vụ quân sự cũng chả có j nặng nề lắm. Các nước trên thế giới vẫn thế. Chỉ có duy nhất ng VN sợ cực sợ khổ nhát hèn mới kỳ cục vậy

THY NGUYEN nói...

Những ng như Nặc Danh gọi là: mình ko có chí khí thì cũng ép ng khác phải giống như mình, bực mình vì ngta hơn mình. Nặc Danh ko để tâm thì ng khac để tâm. Xã hội có nhiều nhóm ng khác nhau. Mỗi nhóm một bổn phận. Nhóm làm khoa học. Nhóm dạy học. Nhóm dân thường. Nặc Danh thuộc nhóm đan thường và ko thích thay đổi điều đó thì cứ làm dân thường, chả ai nói gì cả.

THY NGUYEN nói...

Tôi xin nói lời sau cuối dù tôi biết cái trang này nó chỉ còn là cái vỏ. Tôi đã mất lòng tin vào con người đất nước tôi. Thân mến!

Nặc danh nói...

Tôi lucy, tôi không bao giờ tin tưởng vào người quản gia phép thuật và ma thuật cho đến khi tôi có kinh nghiệm một đôi khi trước đây và nó thực sự làm việc cho tôi. Tôi đang yêu. Với anh chàng này và tôi đã có cảm tình với tôi trong 4 năm và chúng tôi đã sẵn sàng để kết hôn cho đến khi người phụ nữ này tản bộ dọc theo và lấy người đàn ông của tôi ra khỏi tôi. tôi đã thực sự bị tàn phá vì vậy tôi liên lạc với một người bạn của tôi, người bây giờ giới thiệu tôi với drokojie, và tôi đã nói Rằng anh sẽ giúp tôi lấy một câu thần chú đó chúng ta mang lại người đàn ông của tôi Trong thời hạn ba ngày, và tôi đã làm nó tôi có là tốt nhất chính tả đúc trong từ Ngoài ra tôi giải quyết vấn đề như ví dụ,
(1) Nếu bạn muốn cũ của bạn
(2) nếu bạn luôn luôn có những giấc mơ xấu.
(3) Bạn muốn được đề bạt vào văn phòng của bạn.
(4) Bạn muốn phụ nữ / đàn ông chạy sau khi bạn.
(5) Nếu bạn muốn có một đứa trẻ.
(6) Bạn muốn giàu có.
(7) Bạn muốn để buộc chồng / vợ là
của bạn mãi mãi.
(8) Nếu bạn cần hỗ trợ tài chính.
(9) chăm sóc thảo dược
(10) Nếu bạn không thể có khả năng để Đáp ứng vợ của bạn
mong muốn quan hệ tình dục do hoặc
sai lầm hành động thấp.
(11) nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn từ chối đi
ra vào ngày hôm đó
giả sử hoặc trên dòng chảy.
(12) công việc của bạn nếu bạn từ chối thanh toán, người
nợ do bạn? .
(13) để giải quyết vấn đề đất đai và làm cho nó trở lại.
(14) Có phải gia đình của bạn Denny bạn của bạn
phải không?
(15) Hãy cho dân ta tuân theo lời tôi nói và làm
muốn
(16) Bạn có một số lượng tinh trùng thấp?
(17) Trường hợp giải quyết E.T.C. drokojiehealinghome@gmail.com email của mình, bạn bè tôi phải cho bạn biết sự thật egbo dr là một thần chú rất đáng tin cậy.

Nặc danh nói...

Mấy thằng chó điên phá quốc gây chiến tranh nội bộ đó anh em!!!

Nặc danh nói...

Xem xong that ban khoan ko pjk phai tin vao dau nua

Nặc danh nói...

Thang nay la tin tac trung quoc, no noi sau ho chi minh chang kjac nao no dao ma cha cua thang mao trach dong....vi la nguoi viet nam ko ai ruong bo giong noi nhu vay

Nặc danh nói...

Haha.. thàng phản động này nó hài hước đấy nhỉ.sao mày kô đổi nghề đi làm hài kịch thì hay

Trần Đình Luyện nói...

Mấy thằng rác rưởi ..thiểu năng trí tuệ ,tệ hơn cả con chó ..Bác Hồ mà cũng xuyên tạc ..đồ chó phản chủ

Dân Nam nói...

Gởi các bạn trẻ Việt Nam

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHỞI TỪ THẬP NIÊN 1940 - T/g Dân Nam

http://www.trinhanmedia.com/2012/10/nhung-moc-lich-su-quan-trong-khoi-tu.html

Phần 1: Hòa Bình, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Nhứt

Đệ nhị Thế chiến đã mang lại chết chóc thê thảm cho nhân dân thế giới. Cộng với thương tật, tàn phế, nhà cửa đổ nát, dân chúng mệt mỏi rã rời. Mọi người mong muốn có hòa bình để xây dựng lại căn nhà đổ nát của họ, cùng nhau tái thiết quốc gia. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân bắt đầu tàn lụi. Các nước thực dân, đế quốc, quân phiệt bắt đầu trao trả độc lập cho 37 nước nhược tiểu Á Phi, trong đó có Việt Nam (VN).

Đầu năm 1945, chánh phủ Nhựt bổn đồng ý trao trả độc lập và thống nhứt cho triều đình nhà Nguyễn. Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này; đề cử học giả Trần trọng Kim đứng ra thành lập chánh phủ dân sự đầu tiên của VN. Chánh phủ do thủ tướng Trần trọng Kim đứng đầu ra đời ngày 17.4.1945. VN độc lập, thống nhứt theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Nhựt, Thái Lan, Anh quốc ngày nay. Cờ vàng được dùng làm quốc kỳ cho cả nước. Việc cấp bách đầu tiên của Thủ tướng Trần trọng Kim là giương cao cờ vàng, huy động dân Miền Nam đóng góp lúa gạo, đưa ra cứu đói Miền Bắc. Nhờ vậy đồng bào Miền Bắc bớt chết đói trong trận đói Ất dậu 1945. TT Trần Trọng Kim cho áp dụng tiếng Việt làm quốc ngữ, thay thế tiếng Pháp, vào các công văn nhà nước và nền giáo dục mới của nước ta. Cụ Kim lưu dụng một số chuyên viên người Pháp giúp huấn luyện người Việt trong lãnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, tài chánh, v.v. Vua Bảo Đại và chánh phủ Trần trọng Kim đoán biết Nhựt sắp bại trận, do đó vua Bảo Đại và TT Trần trọng Kim cố gắng giữ nền độc lập, thống nhứt, mong sớm được tự do tái thiết Việt Nam. Nhưng chỉ 4 tháng sau, mùa thu, tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần trọng Kim bị HCM và đảng cộng sản Bắc Việt nổi lên cướp mất chánh quyền! Từ đó nước ta không còn cơ hội được độc lập, thống nhứt và tự do kiến thiết.

Nhìn lại các quốc gia Ấn độ, Phi luật Tân, Mã Lai Á (sau này tách một phần ra Singapore), Brunei, v.v đã lấy lại độc lập không tốn xương máu, người Việt chúng ta buồn rơi nước mắt. Phải chi đừng có mùa Thu 1945 thì nước ta ngày nay đã giàu mạnh có khi ngang bằng nước Nhựt, và chắc phải cao hơn Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Thái lan, v.v. Đó là khởi đầu cho những sai lầm lớn nhứt của HCM và cộng sản Bắc Việt đã đem đến sự diệt vong và nỗi thống khổ triền miên cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Tài liệu tham khảo:

SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945
http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/03/11/s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-vi%E1%BB%87t-nam-vao-nam-1945-2/

Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/TranTrongKimGovernmentIn1945_MHungTMi-20060415.html

Đế quốc Việt Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_Vi%E1%BB%87t_Nam

Dân Nam nói...

Phần 2: Hòa Binh, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Hai

Sau Thế chiến thứ II, từ 1947 đến 1949, dưới thời Tổng Thống Vincent Auriol, Pháp đã thương nghị với phe Quốc Gia Việt Nam, và đã ký với Quốc Trưởng Bảo Đại 3 hiệp ước: Hiệp Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long (tháng 12-1947), Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long (tháng 6-1948) và Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đồng ý trao trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Ngày 23-4-1949, với 45 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc Hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ Tự Trị, để sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc Gia Việt Nam Độc Lập và Thống Nhất.

Trong lịch sử ngoại giao thế giới, Hiệp Định Élysée là một hiệp ước đặc biệt. Bình thường các hiệp ước quốc tế chỉ do các ngoại trưởng ký kết. Riêng Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đã được chính Tổng Thống Vincent Auriol ký. Nhân danh Cộng Hòa Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam trước quốc dân Việt Nam, trước quốc dân Pháp và trước Cộng Đồng Thế Giới. Và nhân danh Chủ Tịch Liên Hiệp Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol yêu cầu Quốc Gia Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Pháp trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu nghị (như trong các tổ chức Liên Hiệp Anh, Liên Hiệp Quốc và Khối Liên Hiệp Âu châu ngày nay). Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này, Quốc Gia Việt Nam ra đời với chánh phủ Nguyễn văn Xuân và kế tiếp là chánh phủ Trần văn Hữu và sau này là VNCH. Từ nay Việt Nam được hoàn toàn thống nhứt, độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa và có quân đội riêng. Theo quy chế Liên Hiệp Pháp, Việt Nam và Pháp có chính sách ngoại giao chung (trong việc thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới hay tham dự những hội nghị quốc tế). Nhưng một lần nữa HCM phủ nhận và bác bỏ cơ hội độc lập, thống nhứt mà không tốn xương máu này. HCM và ĐCS quyết dùng bạo lực kháng chiến dẫn đến trận Điện Biên Phủ; mù quáng nướng dân quân vào lửa đạn không cần thiết để rồi lọt sâu vào gọng kềm Tàu. Bỡi các trận đánh vùng Việt Bắc và trận ĐBP đều do các tướng Tàu là Trần Canh, La quí Ba, Vi quốc Thanh chỉ huy và mọi sơ đồ, địa điểm chiến lược quan trọng vùng Việt Bắc đã bị Tàu nắm giữ, giúp cho chúng dễ tấn công và thôn tính VN sau này. Dẫn đến việc đất nước bị chia hai để ông Hồ có được nửa nước (!); làm đầu cầu cho kế hoạch xâm lăng Miền Nam theo chỉ đạo của Nga Tàu là Nhuộm Đỏ Đông Dương. Để thực hiện ý đồ dâng Việt Nam cho CSQT, ông Hồ đã núp dưới Chánh Phủ Quốc Gia Liên Hiệp thời 1946, âm thầm cho đàn em triệt tiêu phe Quốc gia, kể cả bán đứng phe Quốc gia cho Pháp. HCM quyết tâm làm nát tình tự dân tộc, phá bỏ truyền thống gắn bó của đồng bào, của anh em Nam Bắc, chỉ để phục vụ CSQT Nga Tàu.

Kết luận HCM không phải là người yêu nước, thương dân. Trái lại HCM và đcs đã sai lầm gây ra tội ác lớn nhứt trong lịch sử VN; ngay cả những người theo ông Hồ thời kháng chiến như các vị Bùi Tín, Tô Hải, Nguyễn minh Cần, Hoàng minh Chính, Nguyễn văn Trấn, Nữ bác sĩ Dương quỳnh Hoa, v.v đều thấy rõ như vậy. Mời xem tài liệu sau:

SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945
http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/03/11/s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-vi%e1%bb%87t-nam-vao-nam-1945-2/

HIỆP ĐỊNH ÉLYSÉE (8-3-1949)
http://www.phanchautrinhdanang.org/quocgiavietnam3.html

HOÀN CẢNH LỊCH SỬ
http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26487

Dân Nam nói...

Phần 3 : Hòa Bình, Độc Lập (Dù Chưa Thống Nhứt) Lần Thứ Ba

Sau Hiệp định Geneve 1954, tức sau 9 năm kháng chiến, dân Việt chết thảm, mệt mỏi, chia lìa, đất nước bị chia hai, hàng triệu đồng bào Miền Bắc bỏ HCM và cộng sản chạy vào Nam tìm tự do. Nếu lúc đó HCM và cộng sản Hà nội thương dân, thương nước thì ông Hồ đã để cho đồng bào Miền Bắc được nghỉ ngơi, sống những ngày hòa bình, xây dựng Miền Bắc. Để yên cho dân Miền Nam được tự do kiến thiết Miền Nam. Giống như Trung cộng - Đài loan, Đông Đức - Tây Đức, Bắc Hàn - Nam Hàn, dỉ nhiên không có chiến tranh VN, dân Nam Bắc không chết thảm và hai miền đất nước được giàu mạnh không phải là nô lệ Nga, Tàu. Xin mở ngoặc nêu câu hỏi “liệu các lãnh tụ cộng sản Trung cộng, Đông Đức, Bắc Hàn không trường kỳ kháng chiến đánh giết phe kia – như HCM và ĐCS đánh giết Miền Nam - thì họ là người kém anh hùng và khờ dại hơn HCM và cộng sản Hà nội? Đóng ngoặc.

Nếu HCM và cs Bắc Việt không phá hoại hai lần Độc lập, Thống nhứt thời thập niên 1940, dân Việt sẽ không bị chết thê thảm, nước Việt đã được giàu mạnh nhứt nhì Á châu. Nếu sau 1954, ông Hồ và cs Hà nội biết thương nước, yêu dân, không chủ trương tiến đánh Miền Nam, dỉ nhiên không có chiến tranh VN. Nếu không có chiến tranh VN, thì Mỹ không có lý di gì đưa quân vào VN để bỏ bom đạn cho hai miền cùng chết. Hãy nhìn nước Nhựt đầu hàng Mỹ, nhưng không kháng chiến chống “đế quốc”; nhờ vậy Mỹ giúp Nhựt trở thành cường quốc số một Á châu. Tương tự như vậy, Mao trạch Đông không xua quân giải phóng Đài Loan; Mỹ đã tận tình giúp Đài loan được văn minh giàu mạnh. Bắc Hàn sau trận chiến thời 1950, không tiếp tục xua quân đánh Nam Hàn. Nhờ vậy, Nam Hàn được Mỹ giúp canh tân thành quốc gia giàu mạnh, mà VN ngày nay không đáng xách dép cho Hàn quốc! Tây Đức cũng thế, nhờ Đông Đức không tràn qua đánh giết, nên Mỹ giúp phát triển Tây Đức thành cường quốc số một Âu châu.

Tiếc là HCM và cộng sản Bắc Việt thích làm "anh hùng", có được nửa nước vẫn chưa thõa mãn, cương quyết gây chiến để hai miền cùng chết. Đó là nỗi đau điếng ruột của Việt Nam chúng ta. Nghiệt ngã nhứt là HCM và cộng đảng Hà nội đã dùng nửa nước này đánh giết nửa nước kia. Sau 1975, theo gương HCM, đảng cs Bắc Việt dùng nửa dân tộc này hãm hại, trù dập, tù đày, ăn cướp, đè đầu cỡi cổ nửa dân tộc kia. Đến nay, Hà nội vẫn đối xử với dân Nam trong nước như công dân hạng chót, đến độ TP Sài gòn cũng bị đổi tên. Dân Nam Tự do Hải ngoại vẫn bị Hà nội xem là ngụy quân, ngụy quyền theo bản chất ác tâm mà Phạm văn Đồng sau 1975 đã mắng chửi những người vượt biên là hạng "đĩ điếm, trộm cắp, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa, sữa cặn của đế quốc". Đến độ, người chết - tử sĩ VNCH - nằm ở nghĩa trang Biên hòa vẫn bị trả thù. Hai cái bia người Việt hải ngoại xây ở Nam Dương và Mã lai tưởng niệm nửa triệu đồng bào bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên cũng bị Hà nội dùng áp lực ngoại giao xin đụt bỏ. Tội ác của HCM và đảng cộng sản không bút mực nào ghi ra hết được.

Câu hỏi được đặt ra nếu ông Ngô Đình Diệm, hay ông Nguyễn văn Thiệu được Miền Nam nhưng vẫn tham lam, cố tình đưa quân Nam ra đánh giết Miền Bắc. Sau chiến tranh, Miền Nam thắng trận lại thẳng tay trả thù Miền Bắc giống như Hà nội đã làm với Miền Nam, đồng bào Miền Bắc nghĩ sao? Quí vị có đau khổ, tức hận, như dân Nam đã tức hận sau 1975 không? Quí vị có coi phe chiến thắng Miền Nam là quân giải phóng hay là một lũ giết người cướp của, của đồng bào đồng loại? Nếu Miền Nam thắng trận, ban lệnh vứt bỏ tên TP Hà nội mà gắn vào đó là TP Ngô Đình Diệm hay TP Nguyễn văn Thiệu, đồng bào Hà nội và Miền Bắc nghĩ sao? Có còn cảm tình hay kính trọng dân quân Miền Nam nữa không? (Còn tiếp)

Dân Nam nói...

(Tiếp theo Phần 3 bên trên)

Nêu những câu hỏi trên không phải khơi dậy hận thù mà chỉ nêu bật sự thật lịch sử. Để đồng bào Miền Bắc nhìn rõ được sai lầm và độc ác của HCM và ĐCS đã đem đến cho dân tộc VN. Từ đó chúng ta Nam Bắc đồng lòng đứng lên dẹp bỏ HCM và chế độ cộng sản ác ôn, đem lại tự do, dân chủ và công bình thật sự cho cả nước. Mời xem nỗi thống khổ của đồng bào Miền Bắc đã hai lần rời bỏ quê hương:

Cuộc Di Cư Lịch Sử 1954
http://www.youtube.com/watch?v=i-3NxiOpNXg&feature=related

1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước
http://www.youtube.com/watch?v=d4RmgCVdgjY&feature=related

Dân Nam nói...

Phần 6 : Hiệp Định Paris Và Cơ Hội Hoà bình, Hoà giải

Mùi tử khí Mùa Hè Đỏ Lửa và Đại lộ Kinh Hoàng chưa tan, đầu năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết. Dân Nam đặt kỳ vọng (dù rất mong manh) vào lời cam kết của Hà nội trong Hiệp định hoà bình, hoà giải dân tộc, bầu cử tự do với chánh phủ 3 thành phần. Sau đó Nam Bắc ngồi lại với nhau, từ từ thống nhứt trong hoà bình, để cho dân Việt - Nam Bắc - đỡ chết thêm. Hoa kỳ rút quân và cam kết viện trợ nhiều tỉ đô la giúp tái thiết hai Miền Nam Bắc. Đây là cơ hội tốt nhứt cho cả dân tộc VN chấm dứt cảnh hai nhà cùng nòi giống tàn sát lẫn nhau. Hai Miền Nam Bắc được thế giới tự do tiếp cận, giúp kiến thiết đất nước trong hoà bình. Nhưng chữ ký Hiệp Ước chưa ráo mực, Hà nội lập tức vi phạm Hiệp định, ào ạt chuyển quân và vũ khí vào Nam, chuẩn bị tổng tấn công. Chứng minh thêm bản chất lừa đảo, lưu manh, u tối và tàn ác của HCM và đảng cộng sản Bắc Việt, đã bỏ mất biết bao cơ hội chung sống hoà bình, xây dựng đất nước. Đúng như lời ông Nguyễn văn Thiệu từng nói: "Đừng nghe những gì cộng sản nói,hãy nhìn KỸ những gì cộng sản làm ". Điều đó không lạ, bỡi HCM và đảng cộng sản có bao giờ tôn trọng Hiệp định, Hiệp ước, lời nói hay lời hứa của họ. Vì vậy, cựu Trung Tá cộng sản Trần anh Kim đã nói “cộng sản nói một đường làm một nẽo”. Nhà văn Dương thu Hương, cựu chiến binh và cựu đảng viên cộng sản cũng từng nói: "phe chiến thắng là lũ man dại". Xin xem tài liệu sau:

Sự thật, thủ đoạn, sai lầm và tội ác
http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/07/hip-nh-geneva-1954-paris-1973.html

NV Dương Thu Hương - biến cố 30 tháng 4
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/y2vienam/viet6.htm

NV Dương Thu Hương và lập trường dân chủ
http://www.voanews.com/vietnamese/news/a-19-duong-thu-huong-interview-1-81765912.html

Sau Hiệp định Paris, Mỹ bắt đầu rút quân, không can dự vào chiến trường Việt Nam. Hà nội vui mừng tự do đánh giết, xâm lăng Miền Nam mạnh hơn. Cộng sản tiến đến đâu, dân Nam bỏ chạy về phía VNCH, theo lá cờ vàng để được chỡ che, lánh nạn cộng sản. Cộng sản phục kích trên quốc lộ, trên các con đường xuôi Nam, bắn thẳng vào đoàn dân chạy nạn. Nhiều nơi cộng sản phục kích hai đầu đoạn đường, tấn công, đoàn dân khốn khổ bị dồn cục, làm bia cho "giải phóng quân" tự do thảm sát. Máu đổ thịt rơi, tiếng kêu khóc của dân Nam vang trời, Hà nội vẫn không tha. Cộng sản Hà nội lập lại hành động tàn sát dân Nam giống như họ đã làm năm 1972 trong Mùa hè Đỏ lửa với Đại lộ kinh hoàng.

Dân Nam nói...

Phần 7 : Hoàng Sa Và Tội Bán Nước Của CS Hà Nội

Đầu năm 1974, lợi dụng Mỹ không can thiệp vào Việt nam, VNCH bận lo chống đỡ sự tấn công từ cộng sản Bắc Việt, Tàu cộng đưa chiến hạm xâm chiếm Hoàng sa. Hải quân VNCH nghênh chiến, đổ máu cố giữ Hoàng sa cho Việt Nam. Trong lúc đó Hà nội vui mừng tuyên bố: “Thà để Hoàng sa cho anh em đồng chí XHCN chiếm còn hơn là để cho “ngụy Sài gòn”. Không thể tưởng được với 4.000 năm văn hóa, nhưng chỉ cần bám cộng sản Nga Tàu vài chục năm trí tuệ Hà nội đã biến mất. Nhưng thật ra HCM và Bộ Chánh trị đảng cộng sản Bắc Việt đã cho lệnh Phạm văn Đồng ký công hàm dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho thiên triều Mao từ 1958. Nhiều trăm năm trước ông cha ta đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt khai mở phương Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, bất cứ con dân Việt Nam nào đều phải có bỗn phận giữ gìn. VNCH giương cao cờ vàng, đổ máu chống Tàu, bảo vệ đất nước chung cho muôn đời dân Việt; chứ đâu có phải HS – TS chỉ dành riêng cho VNCH, cho Pháp, cho Mỹ hay cho bất cứ ngoại nhân nào. Thiệt là đau!

Trích đoạn tài liệu sau: “Năm 1951, tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đều thuộc lãnh thổ Việt Nam, và không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 nước tham dự hội nghị...”

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974

Hoàng sa và Trận chiến với Trung cộng năm 1974
http://www.youtube.com/watch?v=81SLD7X9QTo&feature=related

Phỏng vấn ông Tran Anh Kim, p1/2
http://www.youtube.com/watch?v=oPwfhQMAuM4&feature=related

Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng 1958
http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/07/cng-hm-phm-vn-ng-1958-dng-hong-trng-sa.html

Dân Nam nói...

Phần 8 : Những Tháng Ngày Cuối Cuộc Chiến

Mỹ rút quân, cắt mọi viện trợ, VNCH rơi vào thế yếu, phải rút bỏ Vùng I và Vùng II. Trong lúc đó Liên xô và Trung cộng dồn mọi nỗ lực giúp Hà nội đánh chiếm Miền Nam. Cuộc chiến trên bộ càng ngày càng khốc liệt. Cuộc rút quân cấp bách, đột ngột của VNCH là miếng mồi ngon cho cộng sản Bắc Việt tiến chiếm Miền Nam nhanh hơn. Thống khổ nhứt là đồng bào Miền Trung ùn ùn chạy vào Nam lánh nạn. Đoàn chạy loạn bị ách tắt, cộng sản Bắc Việt tự do pháo kích, bắn trực tiếp vào đoàn dân quân Miền Nam. Suốt chiều dài rút quân đó, dân Nam và quân lính VNCH chết không biết bao nhiêu mà đếm. Riêng quân cộng sản cũng chết thảm, không đếm xuể. Đó là những ngày tháng say máu của cộng quân Hà nội, và nỗi kinh hoàng của Dân Miền Nam sau Hiệp định Paris đình chiến “Hòa hợp, Hòa giải” do chính tay Hà nội ký kết!

Từ khi cộng sản Bắc Việt bắt đầu đánh Buôn Mê thuộc và miền Trung đưa đến sự rút quân về Nam của Quân đội VNCH, trong giai đoạn đó, Quân đội VNCH đã oai hùng đối đầu rất nhiều trận với Bắc quân, đặc biệt là trận Xuân lộc đã để lại cho cộng sản Hà nội bài học để đời. Nhưng thời điểm đó báo chí quốc tế, phần đông là bọn thiên tả, có cái nhìn lệch lạc đối với VNCH đã tường thuật bất lợi, giúp cho phe Bắc Việt sau này huênh hoang, ba hoa, tự nâng bi thành tích của phe chiến thắng. Mời xem tài liệu:

Cuộc Chiến Đấu Cuối Cùng Ở Xuân Lộc
http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=15322

Diễn tiến Trận Chiến Xuân Lộc
http://www.youtube.com/watch?v=25a_ZuHr_po

Dân Nam nói...

Phần 9 : Kết Quả Hiệp Định Paris

Sau Hiệp định Paris ngưng chiến, hòa hợp, hòa giải nhưng người vẫn ngã gục, máu vẫn đổ, nước mắt vẫn rơi. Nếu đi nhận xác người, nhin trước sau, phải trái, nhìn toàn cảnh Miền Nam sẽ không tìm thấy xác nào của “đế quốc”. Chỉ thấy hàng trăm ngàn xác của người Việt Bắc Nam. Sanh Bắc tử Nam, sanh Nam chết cho Miền Nam được tự do, “dường như” cùng chung nòi giống?! Hà nội cười vui rộn rã, Sài gòn đẫm lệ tình nghĩa anh em Nam Bắc chung một giống nòi! Đó là cái giá mà HCM và Miền Bắc chạy theo chủ nghĩ Mác Lê Mao, cướp chánh quyền Trần Trọng Kim, phá bỏ hai cơ hội độc lập thống nhứt thập niên 1940, chia hai đất nước, xâm lăng Miền Nam.

Nhưng lịch sử dù oan nghiệt, vẫn là lịch sử! Xin mời đồng bào nghe vài bản nhạc, hồi tưởng cái chết thảm thương của đồng bào khốn khổ.

Hát trên những xác người
http://www.youtube.com/watch?v=gzZn6q97T6s


Hat Cho Nguoi Nam Xuong
http://www.youtube.com/watch?v=qKnB26cBWVo&feature=related

Dân Nam nói...

Phần 10 : 30/4/1975 Cơ Hội Thống Nhứt, Hòa Bình, Hòa Giải

Tổng thống Nguyễn văn Thiệu từ chức trao quyền cho cụ Trần văn Hương. Ông Hương tin tưởng người học trò cũ là Đại tướng Dương văn Minh, quyết định trao quyền cho ông Minh, hy vọng giải quyết chuyện Việt Nam trong tinh thần hòa bình hòa giải của Hiệp định Paris. Ông Dương văn Minh tin tưởng người em ruột là Dương Thanh Nhựt (theo Việt minh thời chống Pháp,tập kết ra Bắc năm 1954 và xâm nhập miền Nam từ thời 1960) tìm giải pháp Hoà hợp Hoà giải mà Hà nội rêu rao, mời gọi. Ngày 30 tháng 4 1975, dựa vào niềm tin sẽ có hoà hợp hoà giải, ông Minh ra lệnh cho Quân Lực VNCH buông súng xuống, giao quyền cho Hà nội. Hà nội vui mừng tiếp nhận, nhưng ngay sau đó, Hà nội bắt đầu chánh sách trả thù thâm độc và tàn bạo; chúng ăn cướp trắng Miền Nam. Tù cải tạo, đánh tư sản mại bản, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, kinh tế mới, đẩy dân xuống biển lấy vàng, v.v.

Năm 1975, Miền Nam trù phú văn minh hơn Hàn quốc, Đài loan và Singapore. Nhưng chỉ sau mấy năm bị cộng sản Hà nội cướp trắng và phá hoại, Miền Nam bắt đầu nghèo đói.Tội ác của HCM và cộng sản Hà nội đối với Miền Nam có viết hàng trăm quyển sách vẫn chưa thấm vào đâu. Bây giờ, cả nước phải sống với chế độ độc tài, toàn trị, không bao dung và tham ác nhứt trong lịch sử Việt Nam. Cái nôi văn hoá Hà nội thời xưa đã mất. Thay vào đó là Đcs mất hết nhân tính, sẵn sàng bán nước, giết dân và ăn cướp của chính đồng bào, đồng loại. Đó là cái lò cộng sản mà HCM bê vào Việt Nam gây chiến nướng dân. HCM bê thêm cờ đỏ chư hầu Tàu về nước nhuộm máu đồng bào, ăn cướp của nhân dân và bán nước cho ngoại nhân.

Dân Miền Nam không còn đường sống, sau cùng phải thí mạng với trùng dương, băng rừng, vượt núi, có hơn nửa triệu người chết trên đường tìm tự do. Sau chiến tranh, nước mắt và máu lương dân vẫn đổ, thế giới này có dân tộc nào ngu, điên và tham ác như dân tộc Việt Nam theo Hồ và cộng sản? Vậy mà Hà nội vẫn thờ HCM và hãnh diện với lá cờ đỏ là mẫu cờ Tàu cộng Phúc kiến. Xin mời xem hình ảnh thuyền nhân:

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển
http://www.youtube.com/watch?v=1vLHmmz5zgM&feature=related

Tàu vượt biên trong cơn hoạn nạn
http://www.youtube.com/watch?v=q8-_6eRQVh0&feature=related

The Price of Freedom
http://www.youtube.com/watch?v=-TsZVgQf4Ss

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi
http://www.youtube.com/watch?v=TNF_KmIYQSY&feature=related

(Còn tiếp)

Dân Nam nói...

(Tiếp theo Phần 10 bên trên)

Phong trào thuyền nhân Việt Nam đã làm thế giới bàng hoàng, rúng động. Các quốc gia khối tự do đưa tàu cứu vớt, giúp định cư thuyền nhân. Hơn nửa triệu dân Miền Nam chết trên biển đã thức tỉnh thế giới về chủ nghĩa cộng sản diệt chủng. Phe tả khuynh đã từng tôn vinh, hỗ trợ HCM và cộng sản Hà nội bị bẽ mặt; họ ăn năn tự nhận sai lầm và thiển cận về cuộc chiến VN. Từ đó, chủ nghĩa cộng sản bị co cụm, cả thế giới kinh tởm cộng sản. Đến cuối thập niên 1980 và đầu 1990, cộng sản Liên xô và Đông Âu sụp đổ, chế độ cộng sản tiêu vong. Các quốc gia khối LX/Đông Âu đã lấy lại lá cờ quốc gia cũ – mang tính dân tộc - làm quốc kỳ cho chế độ mới tự do, dân chủ và đa đảng, đa nguyên. Chủ nghĩa cộng sản bị vứt vào sọt rác.

Đầu năm 2006, Nghị hội Âu châu thông qua Nghị Quyết 1481 lên án cộng sản là chủ nghĩa khủng bố, chống nhân loại. Mời xem tài liệu sau:

Nghị quyết 1481 của Hội đồng Châu Âu
http://www.dactrung.net/Bai-bv-2227-Nghi_quyet_1481_cua_Hoi_dong_Chau.aspx

Resolution 1481 (2006)
http://tiengnoitudo.wordpress.com/2008/03/06/ue-ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-1481-2512006-cncs-la-t%E1%BB%99i-ac-ch%E1%BB%91ng-nhan-lo%E1%BA%A1i/

Dân Nam nói...

Phần 11: Nội Chiến Mỹ Và Cơ Hội Bằng Vàng Cho CS Hà Nội

Ngày 30/4/ 75 Miền Nam buông súng xuống, giữ Sài gòn còn nguyên vẹn giao cho Hà nội. Đây là cơ hội bằng vàng để Hà nội cũng buông súng xuống, bắt tay Miền Nam, hoà giải hoà hợp, cùng nhau xây dựng VN. Được Hoa kỳ và thế giới ngợi khen, viện trợ, giúp Việt Nam phát triển nhanh từ 1975 và hôm nay VN đã qua mặt Đài loan và Hàn quốc. Bỡi tháng Tư năm 1975 kinh tế phồn thịnh của Miền Nam còn nguyên vẹn, Sài gòn vẫn là Hòn ngọc Viễn đông, được thế giới quí trọng. Tiếc là cộng sản Hà nội gồm nhiều thành phần kém học, hoặc vô học, tham lam và độc ác; chỉ biết giết người, cướp của và phá hoại, không học được bài học nội chiến Mỹ. Thay vì hoà giải hoà hợp, Hà nội thẳng tay trả thù, ăn cướp và phá nát Miền Nam. Đến độ người chết nằm ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà vẫn bị trả thù.Từ đó tình tự dân tộc nát thêm. Dân Miền Nam không còn ai tin cộng sản Hà nội nữa, thay vào đó là sự khinh ghét lũ nội xâm HCM và cộng sản Bắc Việt.

Năm 1865, nội chiến Mỹ chấm dứt. Phe Bắc Mỹ thắng trận đã hành xử vô cùng văn minh với phe Nam Mỹ thua trận. Không một tiếng súng, tiếng kèn hay tiếng reo hò mừng chiến thắng. Phe thắng im lặng, chào kính phe thua. Phe thắng đồng ý để cho phe thua giữ lại lừa ngựa, vũ khí cá nhân, lá cờ Miền Nam và được cấp thêm lương thực, trở về nguyên quán, làm ăn, sinh sống bình thường. Phe thắng đã hợp tác, trọng dụng phe thua, cùng nhau tái thiết nước Mỹ thành cường quốc văn minh nhứt thế giới. Phe thua trận Nam Mỹ được tự do xây dựng viện bảo tàng chiến tranh, mộ phần và đài tưởng niệm cho các tử sĩ phe thua. Các liệt sĩ Nam Mỹ còn được cải táng, đưa vào khu đặc biệt trong nghĩa trang chung với phe thắng tại nghĩa trang quốc gia Arlington, gọi là Confederate Section. Không có chuyện trả thù, kỳ thị, cướp giựt, trù dập. Không có cảnh say máu ăn mừng chiến thắng hàng năm như cái quân đội và nhà nước cộng sản Hà nội. Nước Mỹ không có bệnh lố lăng “đỉnh cao trí tuệ loài người” như Hà nội, do đó nước Mỹ không có ngày lễ chiến thắng. Hà nội ra ngõ gặp “anh hùng”, hàng năm ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4 để tôn vinh cái bệnh vĩ cuồng giết người, ăn cướp, tiếp tục sỉ nhục Miền Nam. Lễ mừng 30/4 nhằm che đậy mặc cảm sai lầm và tội ác của HCM và cộng sản Bắc Việt, đồng thời chia rẻ dân tộc, đưa đất nước xuống hố.

Thời chiến VNCH vẫn cho bảo quản mộ phần của ông Nguyễn sinh Sắc là bố của HCM. Cho phép thân nhân được tự do lấy xác của con cháu theo cộng sản về chôn cất theo ý họ. Chánh phủ VNCH còn có Bộ Chiêu Hồi, giúp những người bỏ cộng sản về với quốc gia được trọng dụng, đối xử tử tế, con cái được học hành đàng hoàng. Kể cả Bộ Sắc Tộc giúp lo cho người Thượng có đời sống khá hơn, con cái được nâng đỡ học hành tử tế.

Hà nội trả thù người chết, bắn phá mộ bia và mồ mã tử sĩ VNCH chôn ở Nghĩa trang Biên Hoà. Thế nhưng không thấy ai ở Miền Bắc đứng lên kêu gọi Hà nội dẹp bỏ lễ mừng chiến thắng, nhưng bại trận trong hoà bình, để trả lại công đạo và danh dự cho tử sĩ VNCH nói riêng và dân quân VNCH nói chung. Cho phép thân nhân họ được tự do chỉnh trang lại mộ phần của những người lính VNCH đã bảo vệ Tự do, Dân chủ và hạnh phúc cho dân Miền Nam. Trong lúc đó mộ phần của phe cộng sản - những “liệt sĩ” cộng sản - được chỉnh trang qui mô dù rằng lính cộng sản chỉ là đám hèn với giặc nhưng ác với dân; chỉ biết đánh giết và ăn cướp của những người cùng nòi giống. Mời xem tài liệu sau: (Còn tiếp)

Dân Nam nói...

(Tiếp theo Phần 11)

Nghĩa trang phe Nam Mỹ - Confederate Memorial
http://www.historichampshire.org/civilwar/confed.htm

(Viện bảo tàng của cố tổng thống phe thua – Jefferson Davis)
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=PTOd5odknyc

Hình ảnh Confederate Memorial
http://www.google.com/search?q=Confederate+Memorial&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JmygUbrIIKWSiQfS8YDwDw&ved=0CDYQsAQ&biw=1152&bih=705
Bài Học Từ Cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ
http://toquocvietnam.org/BaiHocNoiChienHoaKy.htm
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà bị cs tàn phá trả thù
http://www.youtube.com/watch?v=lcM5Zy8W3co

Cần bảo tồn Nghĩa trang quân đội Biên Hoà
http://www.youtube.com/watch?v=h5LlkGYrCaY&feature=fvwrel

Dân Nam nói...

12) Cờ Nào Mang Đầy Đủ Truyền Thống Quốc Gia Dân Tộc?

Cờ Đỏ

Cờ đỏ sao vàng là cờ đảng cộng sản. Tức là đảng kỳ, không phải Quốc kỳ (cờ tổ quốc). HCM theo cộng sản, đưa chủ nghĩa cộng sản vào VN nhằm phục vụ CSQT tức là cộng sản Nga Tàu. HCM lấy cờ đỏ một sao – là mẫu cở tỉnh Phúc Kiến - làm cờ đảng, chấp nhận làm chư hầu Trung quốc. Vì thế, Phạm văn Đồng theo lệnh HCM dâng công hàm trao Hoàng Sa Trường Sa cho Tàu năm 1958. Đổi lại, HCM và cộng sản Hà nội được Tàu giúp vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng thực hiện mục tiêu xâm lăng Miền Nam. Dẫn đến cảnh anh em hai miền Nam Bắc cùng chết và nghèo đói. Thực hiện đúng mục tiêu của HCM là dâng VN cho CSQT và bán nước cho Tàu. Từ đó, cấp lãnh đạo Hà nội theo gương bán nước của HCM tiếp tục nhượng đất, thác Bản giốc, Ải Nam quan, biển, hầm mỏ, khu phố,… cho Tàu mà cả nước đã biết. Ngay cả Bộ giáo dục cộng sản trong nước đang muốn áp dụng môn học tiếng Tàu hầu biến Việt nam thành một tỉnh của Trung quốc. Ngày nay, thế giới đã thấy rõ cờ đỏ cộng sản đi đến đâu máu rơi thịt nát đến đó,. Vì vậy, sau cách mạng nhung, Liên xô và cộng sản Đông Âu đã vứt bỏ cờ đỏ cộng sản, lấy lại cờ quốc gia cũ làm quốc kỳ. Mời xem tài liệu:

Cờ đỏ sao vàng là cờ của cs Trung quốc
http://vietnamsaigon75.blogspot.com/2012/11/co-o-sao-vang-la-co-cua-tinh-phuc-kien_6.html

Cờ đỏ sao vàng là cờ phản quốc, hại dân
http://phanchautrinhdanang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:2013-08-06-14-13-51&catid=46:chuyn-cha-quen&Itemid=73

Cờ CSVN là Cờ Tỉnh Phúc Kiến (1)
https://www.facebook.com/notes/tran-quoc/c%E1%BB%9D-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BB%AB-ph%C3%BAc-ki%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BA%BFn-h%C3%A0-n%E1%BB%99i/358148924254377?comment_id=2960273&offset=0&total_comments=15

Cờ CSVN là Cờ Tỉnh Phúc Kiến (2)
http://saohomsaomai.wordpress.com/2012/11/02/csvn-dung-co-tinh-phuc-kien-cua-tc-lam-quoc-k-y/

“Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc”
http://www.youtube.com/watch?v=i999mVzv-J8

Dân Nam nói...

(Tt Phần 12) 12) Cờ Nào Mang Đầy Đủ Truyền Thống Quốc Gia Dân Tộc?

Cờ Vàng

a) Cờ Vàng và Truyền thống Dân tộc

Theo GS Nguyễn Chính Kết: “Cờ vàng ba sọc đỏ không phải chỉ là cờ của nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, mà đã có từ thời vua Thành Thái từ năm 1890 kéo dài 30 năm cho đến năm 1920. Đến thời Bảo Đại khi ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, cờ truyền thống nền vàng ba sọc đỏ đã được chính thức công nhận là quốc kỳ bằng sắc lệnh số 3 ngày 2/6/1948, do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân ký với tư cách thủ tướng chánh phủ lâm thời Quốc Gia Việt Nam lúc ấy.

Cờ Việt nền vàng bắt nguồn từ truyền thống dân tộc Việt có từ thời Hai Bà Trưng, được cải tiến nhiều lần qua thời gian và cuối cùng có hình dạng nền vàng ba sọc đỏ như hiện nay. Để biểu lộ lòng yêu dân tộc và trung thành với truyền thống dân tộc Việt thì cờ của dân tộc Việt Nam phải có nền vàng.

Như vậy, cờ vàng ba sọc đỏ – đã có từ 118 năm trước (tính đến năm nay, 2008) – không phải chỉ là cờ của một chế độ hay một thể chế chính trị nào, mà là quốc kỳ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khi Việt Nam bị chia đôi thành hai miền Nam Bắc, các Chính phủ Miền Nam dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, do trung thành với truyền thống dân tộc, đã dùng lá cờ vàng của dân tộc làm quốc kỳ. Dưới ngọn cờ biểu tượng cho chính nghĩa Tự Do này, tập thể dân quân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để tự vệ, chống lại cộng sản xâm lược từ miền Bắc vốn được Liên Sô và Trung Quốc đắc lực trợ giúp vũ khí và nhân sự.....”. Mời xem tài liệu:

Cờ vàng - Truyền thống Dân tộc
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.vietnamese/2008-07/msg00829.html

CỜ VÀNG (Mẫu cờ Quốc gia VN từ 1802)
http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html

Lịch sử cờ vàng 3 sọc đỏ
http://www.huyenthoai.org/Sach/LichsulacovangVN.pdf

b) Cờ Vàng - yếu tố Liên bang - Tam quyền phân lập

Như phần (1) và (2) bên trên có nói “thập niên 1940, Việt Nam đã được Nhựt và Pháp trao trả độc lập, thống nhứt cho triều đình nhà Nguyễn. Dưới hai trào chánh phủ Trần Trọng Kim và Nguyễn văn Xuân/Trần văn Hữu vua Bảo Đại dùng cờ vàng làm quốc kỳ. Theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Anh quốc, Nhựt, Thái lan. Chia Việt Nam ra làm 3 Miền: Nam, Trung, Bắc (giống như 3 Tiểu bang). Mỗi Miền có Khâm sai đứng đầu. Đây là hình thức Liên bang mà Hoa kỳ, Úc,... áp dụng rất thành công. Tiếc rằng HCM và ĐCS đã cướp chánh quyền phá bỏ hai cơ hội hoà bình, độc lập, thống nhứt để kiến thiết nước Việt thời đó. Vì thế, sau năm 1954, Miền Nam (VNCH) tiếp tục dùng cờ vàng làm quốc kỳ, bỡi cờ vàng mang tính dân tộc, tự do và dân chủ như sau:

c) Ý nghĩa của cờ vàng 3 sọc đỏ

Màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu tượng của vương quyền phương Nam, hành thổ là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba Tiểu bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam Trung Bắc cùng chung sống hài hoà, an lành trên dãi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính; không được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại nhau, cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng Việt Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà Hoa kỳ và các quốc gia tự do đang áp dụng, kể cả VNCH. (Còn tiếp)

Dân Nam nói...

(Tiếp theo Phần 12: Cờ Vàng phía trên)

Cờ vàng đã mang lại phồn thịnh, tự do, no ấm cho Miền Nam 20 năm -đến 1975. Sài gòn là hòn ngọc Viễn Đông. VNCH văn minh và phồn thịnh không thua Singapore và trên chân Hàn quốc, Đài loan đồng thời kỳ. Cờ vàng đã giúp Dân Miền Nam Tự do Hải ngoại được định cư tại các quốc gia tự do, dân chủ; làm ăn thành công, học hành đỗ đạt cao, tạo tiếng thơm chung và được chánh phủ sở tại khen ngợi. Từ đó cờ vàng mang đầy đủ ý nghĩa quốc gia nhân bản để thay thế cờ đỏ làm quốc kỳ VN thời hậu cộng sản. Giống như các quốc gia cựu cộng sản LX/Đông Âu đã lấy cờ cũ làm quốc kỳ sau khi vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản khủng bố, diệt chủng vào sọt rác.

Dân Nam nói...

PHẦN KẾT

Qua sự thật lịch sử, chúng ta thấy HCM và ĐCSVN đã sai lầm, gây ra quá nhiều tội ác, đưa đất nước và dân tộc đến thãm nạn hôm nay. Sài gòn thời trước 1975 là Hòn ngọc Viễn đông. Hà nội thời Pháp thuộc vẫn văn minh và có mức sống không thua nhiều nước láng giềng. Nhưng từ khi HCM mang chủ nghĩa cộng sản và lá cờ đỏ chư hầu Nga Tàu về nước đã gây ra đại hoạ cho dân Việt chúng ta. Ngày nay VN là quốc gia nghèo đói, tụt hậu nhứt nhì trong khu vực. Chế độ cộng sản (CNXH) hôm nay là chế độ độc tài, tham lam, tàn bạo hơn cả thời Pháp thuộc và Phong kiến, lại còn nhu nhược, tệ hại bán nước cho Tàu để cầu vinh như Lê chiêu Thống ngày xưa. Tội ác của HCM và cộng sản lớn nhứt trong lịch sử Việt Nam. Vì vậy,đã đến lúc toàn dân Việt Nam nên vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm và ác độc là HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản giống như cách mạng nhung LX/Đông Âu đã làm. Có như vậy mới đoàn kết dân tộc Nam Bắc trong ngoài; xoá bỏ dị biệt, cùng chung lưng xây dựng lại Việt Nam trong thể chế Tự do, Dân chủ, Đa đảng, Đa nguyên với Tam quyền phân lập. Đồng thời hợp lực với thế giới Tự do bảo vệ Việt Nam khỏi lọt vào tay nhà Hán. Đại họa Việt Nam bị nhà Hán xâm lăng đã và đang xảy ra, vận nước đến hồi nguy ngập thì nên sớm vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm vừa nói, tốt hơn là để mất nước vĩnh viễn.

Lịch sử không thể quay lại sửa đổi, nhưng có thể sang trang mới. Tốt nhứt cho chôn HCM ngay để cho ông ta được yên nghỉ, nghĩa tử là nghĩa tận. Xã hội tự do, văn minh, nhân bản, không ai ướp xác xây lăng; tốn kém công quỹ làm khổ nhân dân. Chỉ có dân bán khai, lạc hậu mới ướp xác xây lăng. Những người cộng sản và thành phần ăn theo, đừng lợi dụng xác chết của ông Hồ để tiếp tục ăn cướp, ăn cắp và trù dập, đàn áp người dân; chỉ gây thêm tội lỗi cho ông Hồ và cho chính những người lợi dụng ông Hồ giết người, cướp của, làm giàu bất chánh. Chế độ độc tài rồi sẽ phải cáo chung. Kẻ biết ăn năn, hối cải sớm sẽ được toàn dân tha thứ, con cháu sẽ an lành và sẽ được trọng dụng. Xem gương của Iraq, Libya, Ai cập, v.v thì rõ.

Dân Nam
Tháng Năm 2012
(Xem tiếp Phần kết phía bên dưới)

Dân Nam nói...

(Tt phần Phụ chú trên và HẾT)

- Tổ Chức UNESCO Không Vinh Danh HCM
http://hochiminh69.wordpress.com/2011/10/05/t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-unesco-khong-vinh-danh-h%E1%BB%93-chi-minh/

- UNESCO không vinh danh HCM
http://suutamlichsu.blogspot.com/2007/05/khng-c-vic-unesco-vinh-danh-hcm.html

Một số tài liệu tiêu biểu về HCM

Loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ “- Đặng chí Hùng
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html

Loạt bài Những sự thật cần phải biết - Đặng chí Hùng
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-31-toi.html

- Tội ác Hô Chí Minh (Rất nhiều trang tham khảo)
http://toiac.webs.com/

- Bộ Phim Tài Liệu "Sự Thật Về Hồ Chí Minh"
http://rfviet.com/forum35/showthread.php?t=54925

HCM - Cái Chết Của Nông Thị Xuân
http://toiac.webs.com/hvnngthixun.htm

Dương Thu Hương - HCM sống với phụ nữ và có được 2 con, nhưng cho lệnh giết người vợ này.
http://www.rfa.org/vietnamese/multimedia/VideoDuongThuHuongonHCM-01222009164459.html

HCM bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp
http://huongvebinhthuan.org/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=119

34 năm nhìn lại ngày Quốc Hận 30/4/1975 - Phần I
http://www.youtube.com/watch?v=TOgI4J-xsE4&feature=related

Sài Gòn 30 tháng 4
http://www.youtube.com/watch?v=eR4dOi1O__I

Phim tài liệu intro của Thúy Nga Paris By Night 77- 30 Năm Viễn Xứ.flv
http://www.youtube.com/watch?v=SEE57-kox38

Còn rất nhiều tài liệu: Tội ác HCM trên www.google.com
Chân thành cám ơn độc giả đã đọc. Người viết không giữ tác quyền. Xin đồng bào tự do tán phát, đăng tải, giúp giới trẻ hiểu sự thật về HCM và Đcs Việt Nam. Bài viết mang tánh cách tổng hợp căn bản các phần chánh yếu, nếu có thiếu sót, xin thông cảm. Trân trọng cám ơn.

Dân Nam

Nặc danh nói...

Theo tôi lấy adn của Bác đi xét nghiệm huyết thống với bố mẹ của Bác là chuẩn nhất

Dân Nam nói...

Theo số chữ quy định, bài Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng Khởi Từ Thập Niên 1940 T/g Dân Nam phải chia thành nhiều đoạn để gởi nên bị sót phần PHỤ CHÚ ngay sau phần kết. Nay gởi lại đây cho trọn bài. Cám ơn

PHỤ CHÚ: Trong bài này, người viết không ghi thêm một chương về cá nhân HCM và tội ác của ông ấy. Bỡi quá dài và sách vở, tài liệu đã nói nhiều. Người viết chỉ ghi thêm một việc quan trọng: Hà nội đã đánh lận con đen, lừa dối đồng bào trong nước rằng “Nhân dịp 100 năm kỷ niệm sinh nhật HCM, tổ chức UNESCO đã làm lễ vinh danh HCM”. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Trước đó khi hay tin HCM được đề cử vào danh sách Danh nhân Văn Hoá thế giới, tập thể Người Việt Tự do Hải ngoại đã đệ trình nhiều văn bản kể rõ tội ác của HCM, giúp UNESCO hiểu rõ sự thật. Kết quả, HCM dù có tên trong danh sách đề cử, nhưng UNESCO quyết định không tổ chức LỄ VINH DANH.

Toà Đại sứ Hà nội bị bẽ mặt. Để che đậy nhục nhã, Đại sứ cộng sản Hà nội ở Paris thuê một phòng trong trụ sở UNESCO tự tổ chức vinh danh giả mạo, trên giấy mời ghi là “tham dự buổi văn nghệ”. Dỉ nhiên đại diện UNESCO và nhiều nhân vật quan trọng trong chánh quyền Pháp không tham dự. Chỉ có cộng sản Hà nội và một số tay chân thân cộng tham dự để lừa gạt người dân. Mời xem tài liệu sau:

Phim và Tài liệu: TỘI ÁC HCM & CSVN &THẾ GIỚI

- The.true.ideology.of.communism
Tội Ác Cộng Sản: The Soviet Story
http://www.youtube.com/watch?v=_NjanxhBqJA /p4
http://www.youtube.com/watch?v=DOEnyLF4Dxk /10

- The.true.face.of.GOD.of.the.Vietnamese.people
Mặt Thật Hồ Chí Minh
http://vimeo.com/15695440

- Lột trần việc CSVN nói HCM được UNESCO vinh danh
http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=783

- Bùi Tín - vinh danh HCM của Unesco là không có thật
http://www.rfa.org/vietnamese/people_stories/Has_UNESCO_honored_HoChiMinh_NAn-05192008110454.html

- LẠI LẬP LỜ CHUYỆN DANH NHÂN VĂN HÓA
http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=1211

Nặc danh nói...

Đúng vậy. Ai lại gọi trống ko là "hồ". Phải gọi là "chó hồ" mới đúng. Tội đồ dân tộc.

Nặc danh nói...

Tôi không công nhận bài này đúng nhưng không phủ nhận nó sai .
Vì dù sao lịch sử thì cũng đã đi qua, mọi cuộc chiến đã kết thúc, chúng ta được sống trong hòa binh. Thì đừng nên đào bới những chỗ tối của lịch sử.

Nặc danh nói...

tat ca chung may la mot lu vo hoc het dam mang hinh anh cua bac ho ra binh luan viet con sai chinh ta noi gi den ban luan khong biet xau ho a

Nặc danh nói...

Haizz... Nói chung bài văn phân tích vẫn còn quá ít bằng chứng cho người đọc và giờ đa số mọi người đã tôn vinh Bác nên giờ có thuyết phục cũng khó, nói chung giờ cũng chưa thể nào biết được chính xác nên mọi người đừng nên chửi tác giả khi nào có kết quả chính xac rồi mới nói nha.(Mọi người đừng nhầm lẫn Nặc Danh la tên ẩn của người đăng nha chứ không phải là 1 cái tên đâu)

Nặc danh nói...

Văn là Người!

QLLH&HDDL K45 nói...

=)) công nhận cá nhân minh và nhiều người ở đây cũng rảnh thật , Bỏ phí thời gian ra đọc cái bài phân tích này . Đọc sơ đủ thấy thể loại ngu và vô dụng của tác giả . từ cách dùng từ, giả thuyết thậm chí là chính tả =))
Chống Cộng Sản ư ? với tư tưởng của những thằng ngu ntn thì đợi 10 đời sau cũng ko đc đâu . chân thành đấy .
À mà trí tưởng tượng của tác giả đúng là phong phú thật

Nặc danh nói...

Thương thay lũ phản động lưu vong :) Ăn cứt ngoại quốc và về cắn lại dân tộc, thật đáng thương cho chúng mày. Chắc ngồi sủa bậy thế cũng làm chúng mày đỡ thèm cứt hơn, khổ thân :))

Đừng nghe chúng nó xuyên tạc nhé, giữ vững lập trường. Đất nước ta đã đánh đổi và mất rất nhiều xương máu mới giành lại ĐỘC LẬP - TỰ DO và HẠNH PHÚC, đã quá nhiều máu xương đánh đổi rồi... Những điều mà lũ bán nước uống máu Đồng bào như bọn phản động này không bao giờ có tư cách để thừa hưởng nhé

Nặc danh nói...

Đọc sơ qua cái bài viết này tức cười quá, phản tặc.

truong son nguyen nói...

Bài viết đúng 50%.
1) Hồ Chí Minh chúng ta với tuyên ngôn độc lập kiểu Mỹ, Người đã viết nhiều lá thư cho Tổng Thống Mỹ tại sao không viết cho liên xô ? Chính những bức thư này tiết lộ tấm lòng yêu nước thương dân của một người tài năng, đó là lý do Hồ Chí minh bị thủ tiêu do thế lực đen của tư bản muốn VN phải là quân đen trên bàn cờ chính trị thế giới.
2) Việc tạo ra nhiều Hồ Chí minh là sự sắp đặt của người Mỹ và Trung Quốc. Bằng chứng là vào những ngày Hồ Chí Minh mất người Mỹ đã cho quân nhảy dù xuống Hà Nội, thiết nghĩ với một hệ thống phòng không dày đặc và một hệ thống tai mắt của người dân thì việc một toán lính Mỹ xuống Hà Nội là việc không thể. Vậy họ đến Hà Nội để làm gì? Hồ Chí minh có một khát vọng độc lập tự do cho dân tộc và một khát vọng riêng là làm người chính trực . Những hành động vô cảm nếu không muốn nói là tán tận lương tâm với nhân cách thấp hèn không thể xuất phát từ lương tâm của Cụ Hồ 1945.
3) Việc không quỳ lạy ông bà tổ tiên trong hai lần về thăm quê khẳng định Hồ Chí minh là giả mạo. Không một ai trên cỏi đời này dám quỳ trước bàn thờ không phải cha mẹ mình để nhận mình là con của họ.Điều đó làm nhục cha mẹ của mình !!!
4) Phần mềm phân tích âm sắc của tôi đã phân tích các phát biểu của cụ hồ sau 1946 không có âm của người Nghệ An.
Kết luận
Tôi xin khẳng định Hồ Chí Minh của Nước Việt nam Dân chủ Cộng Hòa đã bị thủ tiêu do bàn tay của Trung - Mỹ.

truong son nguyen nói...

Bài viết đúng 50%.
1) Hồ Chí Minh chúng ta với tuyên ngôn độc lập kiểu Mỹ, Người đã viết nhiều lá thư cho Tổng Thống Mỹ tại sao không viết cho liên xô ? Chính những bức thư này tiết lộ tấm lòng yêu nước thương dân của một người tài năng, đó là lý do Hồ Chí minh bị thủ tiêu do thế lực đen của tư bản muốn VN phải là quân đen trên bàn cờ chính trị thế giới.
2) Việc tạo ra nhiều Hồ Chí minh là sự sắp đặt của người Mỹ và Trung Quốc. Bằng chứng là vào những ngày Hồ Chí Minh mất người Mỹ đã cho quân nhảy dù xuống Hà Nội, thiết nghĩ với một hệ thống phòng không dày đặc và một hệ thống tai mắt của người dân thì việc một toán lính Mỹ xuống Hà Nội là việc không thể. Vậy họ đến Hà Nội để làm gì? Hồ Chí minh có một khát vọng độc lập tự do cho dân tộc và một khát vọng riêng là làm người chính trực . Những hành động vô cảm nếu không muốn nói là tán tận lương tâm với nhân cách thấp hèn không thể xuất phát từ lương tâm của Cụ Hồ 1945.
3) Việc không quỳ lạy ông bà tổ tiên trong hai lần về thăm quê khẳng định Hồ Chí minh là giả mạo. Không một ai trên cỏi đời này dám quỳ trước bàn thờ không phải cha mẹ mình để nhận mình là con của họ.Điều đó làm nhục cha mẹ của mình !!!
4) Phần mềm phân tích âm sắc của tôi đã phân tích các phát biểu của cụ hồ sau 1946 không có âm của người Nghệ An.
Kết luận
Tôi xin khẳng định Hồ Chí Minh của Nước Việt nam Dân chủ Cộng Hòa đã bị thủ tiêu do bàn tay của Trung - Mỹ.

truong son nguyen nói...

tại sao Người Mỹ không công bố những lá thư của Cụ Hồ viết cho Tổng Thống Truman. CIA nắm rõ vì họ là đạo diễn vở kịch này. Mao trạch Đông có vai vế thấp hơn cụ hồ trong Hội Tam Điểm. Hội Tam điểm có quyền hành bao trùm cả thế giới, việc quyết định cụ Hồ làm quân đen là trái với ý định của Cụ. Chính vì vậy cụ bị tiêu diệt.

11 MR nói...

giá răng sứ Mỹ

Lộc Nam nói...

"Đảng Cộng Sản Việt Nam Muôn Năm"

Nặc danh nói...

ban là thằng phản quốc à, bạn nói ngu xuẩn thật

Quỷ lệ nói...

Lũ quái thai hậu chiến đu càng máy bay chạy như chó xong bgio quay lại hòng bóp méo lịch sử sao? Bôi nhọ BÁC để chứng minh cái gì. VNCH lúc nào chả là chó của mẽo. Dân Việt Nam ai chả biết. Ông bà tổ tiên chúng mày biết chắc tức đội mồ sống lại mất thôi.

Chien Cong nói...

Địt mẹ mày thằng loz này chắc mày là con chó tàu khựa qua việt nam học tiếng vn rồi xiên tạc sủa bậy ở đây hả địt mẹ mày đợi đấy bọn t tin nhé con súc vật của chính quyền Trung Quốc căc.

Nặc danh nói...

Thằng cức hồ tặc và lũ Bắc Kì Cộng Sản súc vật! Ăn bám TQ đè đầu dân VN à, lũ gia đình ngu học và mọi rợ như sự dốt nát của chúng mày! Lũ cộng con tao đập cho vỡ mồm! THẰNG CỨC THÚI SÚC VẬT ĐỈ MÁ HỒ CHÍ MINH! THẰNG HỒ TẶC GIÀ

Nặc danh nói...

Không có lửa sẽ không có khói,người Việt Nam hiện giờ đã được Đảng nhồi sọ từ bé,lớn lên mấy ai chịu tìm hiểu lịch sử một cách chuyên sâu,tất cả những gì họ biết là qua sách báo,qua truyền hình,qua giáo dục trong nhà trường,chỉ cần 1 bài viết mang chút hơi hướng chống lại Đảng thì mọi người không cần suy xét gì đã nhào vô cắn xé như điên. Chứng tỏ Đảng đã quá thành công trong việc "giáo dục" công dân rồi còn gì.
Tự do dân chủ mà Đảng đem lại cho Việt Nam nếu mỗi người ngẫm nghĩ lại thì liệu có phải là dân chủ,dân quyền,dân sinh mà Đảng vẫn thường đem ra mà nói không? Chính vì Đảng tạo cho con người Việt Nam một lối sống thoải mái,ở Việt Nam thoải mái hơn nước ngoài mà nên họ đâu cần phải quan tâm chính trị làm gì,giờ ai đi bầu mà cần phải biết rõ ứng cử viên làm gì đâu,chẳng qua là cho có lệ thôi,đúng thật với câu "dân ngu dễ trị".
VNCH là phản động,làm dân đói khổ cùng cực theo lời Đảng nói thì tại sao khi CS vào đây lại biến cả 1 Hòn Ngọc Viễn Đông phồn hoa rực rỡ tụt hậu cả mấy chục năm? 30/4/1975 là ngày Đại Thắng hay ngày Quốc Tang?
Bản thân tôi cũng là người trẻ,tôi được sống,được giáo dục tại VN, hồi bé tôi cũng tưởng rằng nước mình đã có một lịch sử hào hùng đến vậy,có thể đánh đuổi các đế quốc khỏi bờ cõi nước nhà,nhưng khi lớn lên,với lòng ham mê lịch sử thì tôi tìm hiểu thì càng tìm hiểu lại càng thấy quá nhiều bí ẩn bị che giấu.
Tôi không rõ bài viết này đúng mấy phần,sai mấy phần, nhưng sự thật chắc chắn là Việt Nam ngày càng rơi vào tay TQ do CS đã bán nước ta! Ai là người Việt,là dòng dõi Lạc Hồng đều phải chung tay bảo vệ quê hương và sáng suốt đừng để mình bị thao túng đến nỗi ngu ngơ không biết gì mà chỉ biết nghe theo những lời trong sách giáo khoa,vì đó thật sự là một cuốn sách sặc mùi chủ quan của Đảng.
Mọi người hãy tìm hiểu kĩ,rồi hãy đưa ra kết luận chứ đừng chưa gì mà đã chửi người khác là phản động hay bán nước,có những rất nhiều những bài đăng như vậy,thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm hiểu một cách đúng đắn khách quan,rồi lúc đó mới xét coi đó có là phản động hay không.Công nghệ ngày nay phát triển,tư liệu có rất nhiều,cả trong nước lẫn ngoài nước,đừng chỉ nghe một phía. Mọi người,đừng thờ ơ nữa,vì thời điểm hiện tại,vận mệnh quốc gia như chỉ mành treo chuông vậy..Tổ quốc của chúng ta là của dân tộc Việt Nam,thực không phải của Đảng Cộng Sản Việt Nam đâu.

Unknown nói...

bạn mở miệng ra là chất xám vậy tôi xin hỏi bạn nếu k có bác hồ thì giờ tôi cũng như bạn k ngồi ở đây để bình luận đâu. Nếu bạn có nhiều chất xám thì hãy thử suy nghĩ xem bác hồ không chỉ có sự kính trọng yêu thương của người trong nước mà cả ở nước ngoài nữa đó bạn ạ. Và cái gọi bác chỉ là một cách gọi mà thôi để có thể gần gũi hơn với Người. Còn bạn thì sao lại dám gọi luôn cả tên của người đáng tuổi bậc tiền bối của bạn mà lại k có kính ngữ thì chắc bạn là người có rất nhiều chất xám nhỉ.

son vu ngoc nói...

Thua, những ai xem bài này mà hiểu theo là người ko có não, thứ 1 nếu xấu như thế thì thế giới cũng ko ngu khi vinh danh Bác là vĩ nhân, như vậy cái thằng làm bài này đang chửi cả thế giới là ngu khi vinh danh Bác. Thứ 2 xã hội nào dù là dân chủ hay cộng sản cũng sẽ có sự tham nhũng vơ vét như vậy cái cơ bản ở đây là con người, cho dù đường đa đảng hay 1 đảng cũng sẽ ko tránh đc, chứ đừng lấy lí do đảng này sẽ kìm hãm đảng kia, chủ yếu xem ai nhiều tiền hơn thì sẽ có nhiều manh mô hơn trọng lượng nhìu hơn thôi. Thứ 3, đất nước hiện đang là đất nước thống nhất toàn dân toàn miền, tại sao chống cộng sản thì cứ phải đào lịch sử ra bêu xấu trong khi thế giới đã công nhận, cứ phải lôi nhân dân ra chia rẽ vùng miền, vậy nếu thực sự có sự dân chủ, vậy đất nước còn thống nhất không, có thật gọi là tự do hay lại như hàn quốc triều tiên bây giờ, mấy ông phản động dân chủ nước ngoài có tiền để về hoạt động chính trị Việt Nam ko hay lại phải đóng góp nuôi mấy ông lập nghiệp, zồi khi đa đảng zồi vậy sẽ có đảng dân chủ miền Nam, đảng dân chủ miền Trung, đảng dân chủ miền bắc, đảng cộng hòa bắc trung nam, đảng đề ga tây nguyên.... zồi ai công nhận ai mới là dân chủ, zồi tìm chỗ đặt lại thủ đô, vì đặt miền bắc thì gần trung quốc, đặt miền nam thì phía bắc trung chưa chắc đã chịu, như vậy thủ đô mới sẽ ở miền trung, như vậy đất nước 1 lần nữa lại loạn, lại binh biến, Nam Bắc đã được thống nhất nay 1 lần nữa bị xé ra vì 3 con tôm tép não "cứt" ... cạn lời.... nếu ai còn não thì sẽ biết thế nào la hạnh phúc, biết thế nào là đủ, tuy còn nhiều bất cập trong máy Việt Nam nhưng không có gì là hoàn hảo, chúng ta cùng chung tay mà giúp nó thành thứ tốt nhất có thể chứ đừng bới móc, vì chúng ta từ 1 đất nước chiến tranh đã phát triển đc thế này sau bao nhiêu năm thế là xấu hay tốt, zồi so với các nước đang chiến tranh chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh mà phải làm bất ổn chính trị khi nghe mấy thằng phản động cứ cố dành chính quyền để mưu lợi. Các bạn nên biết bọn phản động rất nhiều lý do để bẻ gẫy sự binh yên của đất nước nếu như ta không hiểu biết, nhận biết đúng sai phải trái và nhìn nhận vấn đề trên nhiều phương diện...đừng nghe lời xàm xí của những loại não tôm trục lợi....

My Trần nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

ĐM ngu vcl ra,thằng này đó đéo học văn mà... đến sgk lớp 12 nó cũng giải thích,bác ghi bản tuyên ngôn của pháp và mỹ lên bản tuyên ngôn của nước việt nam là bởi vì muốn tố cáo chế độ của mỹ và pháp,muốn nói pháp và mỹ đã ko nghe lời tổ tiên,làm trái lời căn dặn của người khai sinh ra nước mỹ...ko thấy phần dưới bác lên ác Mỹ à.. địt mẹ thứ phản động bịa đặt..thứ bán nước.. địt mẹ việt nam bây giờ và ngày xưa nó khác xưa,địt mẹ nó nói ngày xưa ngon hơn,vcl..nó nói thời pháp thuộc còn ngon hơn..ôi đm ngu vcl ra.. mày có sinh ra vào thời điểm đó không mà rành thế.. không có bác hồ chắc gì mày đã được sinh ra..

Nặc danh nói...

mình đồng ý đấy, đéo ưa đảng cs vn

Nặc danh nói...

Xàm lol. Hồ chí minh chỉ có một,mãi mãi bất tử trong lòng người việt nam,không có thật giả gì hết .đáy chỉ là những thông tin bịa đặt của bọn phản đổ thôi,mọi người dân yêu nước thì đừng tin và đi kêt linh tinh đâu hết.

Nặc danh nói...

thật đáng buồn,vị cha già kính yêu của dân tộc việt Nam bấy lâu nay mà giờ lại có những thông tin bịa đặt này, bác là người kính yêu còn k hết, ns chi là giả với thật j ở đây

khanh chicanh nói...

28/02/1946 Chủ tịch nước "Hồ Chí Minh thật" gửi thư có chữ ký cho Tổng thống Mỹ, yêu cầu hỗ trợ. Nếu "Hồ thật" là đảng viên Cộng sản từng ở Liên sô và Trung Quốc, đã yêu chủ nghĩa Mác - Lê nin, thì tại sao trong Tuyên ngôn độc lập lại chỉ nhắc đến Hiến pháp của Mỹ ? Tại sao nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam viết thư yêu cầu Tổng thống Mỹ giúp đỡ ? Vậy còn Hiến pháp của Liên sô đâu, Chính phủ Liên sô đâu, mà một đảng viên Cộng sản như "Hồthật" lại quên ? Những việc làm của "Hồ thật" có vẻ thiên về nước Mỹ, thiên về một Chính phủ Cộng hòa Dân chủ và Dân quyền, không thấy quan tâm gì đến Liên sô, một Chính phủ độc tài đảng trị. Có thể vì thế "Hồ Chí

bồn mát xa

bon ngam chan

bồn ngâm chân massage

chậu ngâm chân

Hoang Phan nói...

Bài viết rất hay: Chúng tôi có các cơ sở in ấn tại các điểm sau:

Công ty in tại Hải Phòng

Nhận gia công sau in ấn

công ty in tại Quảng Ninh

In hộp giấy

Công ty in offset tại Nghệ An

Huy Phan nói...

Bài viết rất hay: Công ty van công nghiệp chuyên cung cấp

van cong nghiep

van công nghiệp đài loan

van điện từ

van công nghiệp

Huy Phan nói...

Bài viết rất hay: Công ty van công nghiệp chuyên cung cấp

van cong nghiep

van công nghiệp đài loan

van điện từ

van công nghiệp

Huy Phan nói...

Bài viết rất hay: Công ty van công nghiệp chuyên cung cấp

van cong nghiep

van công nghiệp đài loan

van điện từ

van công nghiệp

Huy Phan nói...

Bài viết rất hay:

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng sau:

tủ kệ mầm non

tủ mầm non

tủ đựng chăn màn mầm non

bán tủ đựng chăn màn mầm non


Đăng nhận xét